Παρασκευή 25 Μαρτίου 2011

ΤΑΠΟΤΕ. Δέσμευση Ρέππα


Ο Υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κύριος Δημήτριος Ρέππας, δεσμεύτηκε για την έκδοση και υπογραφή της απαιτούμενης ΚΥΑ, ώστε να λυθεί οριστικά το πρόβλημα της περίθαλψης των ασφαλισμένων του Τομέα Ασθένειας Προσωπικού ΤΑΥΤΕΚΩ-(ΤΑΠ-ΟΤΕ), που θα καθορίζει τους όρους και τις ρυθμίσεις, ώστε οι ασφαλισμένοι να μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσω των Υπόλογων Διαχειριστών, στις επαρχιακές πόλεις, όπου δεν υπάρχουν υπηρεσίες του Ταμείου.