Τρίτη 29 Μαρτίου 2011

Νέα ονόματα μετατασσομένων υπαλλήλων του ΟΣΕ δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Περισσότερα πατήστε εδώ
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.1&thid=12f024b04a1694fc&mt=application/pdf&url=https://mail.google.com/mail/?ui%3D2%26ik%3D0a08da3142%26view%3Datt%26th%3D12f024b04a1694fc%26attid%3D0.1%26disp%3Dattd%26zw&sig=AHIEtbRH3hbZ-TTNlPjxpJusoAgA5VKVbg


 Οι μετατάξεις συνεχίζονται με ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς, καθώς με τη χθεσινή ανακοίνωση ακόμη 200 μετακινήσεων σιδηροδρομικών, ο συνολικός αριθμός όσων έχουν μεταταγεί μετά βίας αγγίζει τις 250 από τις συνολικά 1.673 που έχουν προγραμματιστεί.

«Καθημερινή»