Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2011

Διευκρινιστική εγκύκλιος για την χορήγηση οφειλόμενων αδειών και αναπαύσεων προηγουμένων ετών για τους υπό μετάταξη υπαλλήλους.

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ απέστειλε προς όλες τις υπηρεσίες διευκρινιστική εγκύκλιο για τις οφειλόμενες άδειες και αναπαύσεις του προσωπικού που μετατάσσεται. Σχετικά αναφέρει:

«Σε συνέχεια της από 1495447/31/01/2011 Εγκυκλίου της ΔΠ/ΥΔΙΠ/ΕΦΚΑ και κατόπιν εντολής της Διοίκησης παρακαλούνται όλοι. οι Διευθυντές και Προϊστάμενοι των Ανεξάρτητων Υπηρεσιών, καθώς και οι Προϊστάμενοι κάθε Ιεραρχικού επιπέδου της κατά περίπτωση Υπηρεσιακής Μονάδας, όπως κατά προτεραιότητα χορηγήσουν όλα τα υπόλοιπα προηγουμένων ετών, καθώς και τις τυχόν οφειλόμενες αναπαύσεις. στο προσωπικό το οποίο σύμφωνα με τον ν.3891 /4,1,1.2010, μετατάσσεται σε νέο φορέα.
Διευκρινίζεται ότι, οι υπό μετάταξη υπάλληλοι υποχρεούνται πριν αναχωρήσουν για τους νέους φορείς να έχουν διευθετήσει τυχόν εκκρεμότητες με άδειες και αναπαύσεις καθώς κανένα υπόλοιπο δεν θα πληρωθεί αλλά και δεν θα μεταφερθεί στην αρμοδιότητα των νέων Φορέων.
Για το προσωπικό της ΤΡΑΙΝΟΣΕ το οποίο παραμένει στην εταιρεία ισχύει η υπ αριθμ. 1495447/31 /01 /2011 Εγκύκλιος της ΔΠ/ΥΔΙΠ/ΕΦΚΑ. Της παρούσης να λάβει γνώση όλο το Προσωπικό».