Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών (Π.Ο.Σ.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κάνιγγος 6 και εκπροσωπείται νόμιμα

Π Ρ Ο Σ
1. Τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Σ.Ε.) Α.Ε.» που
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρόλου 1-3 και εκπροσωπείται νόμιμα.
2. Την «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρόλου 1-3 και εκπροσωπείται νόμιμα.
3. Την «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρόλου 27 και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υπουργό Οικονομικών – κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, (Νίκης 5-7, Σύνταγμα).
2. Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΡΕΠΠΑ, (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου).
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών (Π.Ο.Σ.), στη συνεδρίασή του στις 19 Ιανουαρίου 2011 αποφάσισε την κήρυξη 48ωρης Πανσιδηροδρομικής απεργίας για τις 26 και 27-1-2011, όλου του προσωπικού που απασχολείται στον Ο.Σ.Ε. Α.Ε., την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και την ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε όλη τη χώρα.

Θέματα απεργιακής κινητοποίησης:

Η Π.Ο.Σ. παρά τη ρητή και κατηγορηματική διαφωνία της με το ν.3891/10 για λόγους που έχει αναλύσει επαρκώς και εγγράφως τόσο προς τη Βουλή των Ελλήνων, όσο και προς το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και τις Διοικήσεις του ΟΣΕ, των θυγατρικών του και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, βρίσκεται σε συλλογική διαπραγμάτευση με τον ΟΣΕ και την ΤΡΑΙΝΟΣΕ για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Μισθολόγιο και Κανονισμοί Εργασίας), προκειμένου να προχωρήσει η διαπραγμάτευση καθώς και να αντιμετωπιστούν ορισμένα επείγοντα ζητήματα που προέκυψαν από τις αναγκαστικές μετατάξεις, είναι αναγκαίο να υπάρξει συνάντηση και συνεννόηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες της ΠΟΣ στην κατεύθυνση αυτή, δεν υπάρχει ανταπόκριση απ΄ την πλευρά του Υπουργείου.
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τον Ο.Σ.Ε., την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, την ΕΡΓΟΣΕ, τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.
Αθήνα 21 Ιανουαρίου 2011
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ