Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2011

Η παρατηρητικότητα μηχανοδηγού του ΟΣΕ απέτρεψε δυσάρεστο συμβάν. Ρεπορτάζ στα «Εμβόλιμα Νέα»