Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2010

Στην βουλή το θέμα των μετατάξεων του ΟΣΕ. Ερώτηση του κ. Σταύρου Καλαφάτη, προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Μεταφορών, Επικοινωνιών και Δικτύων.


Ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης και υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νέας Δημοκρατίας κ. Σταύρος Καλαφάτης με αφορμή την κατάθεση στη Βουλή της με αριθ. 8185/22-12-2010 ερώτησής του, προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Μεταφορών, Επικοινωνιών και Δικτύων, με θέμα «Διαδικασία μεταφοράς πλεονάζοντος προσωπικού του Ο.Σ.Ε. σε φορείς του δημοσίου τομέα», δήλωσε τα εξής :
«Στην ιστοσελίδα της Γ.Γ. Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, με έκπληξη διαπιστώνει κανείς έναν αναλυτικότατο πίνακα που «φωτογραφίζει» το πλεονάζον προσωπικό του Ο.Σ.Ε., ανά νομό, βαθμίδα, κλάδο, ειδικότητα, τυπικά, πρόσθετα προσόντα και καθήκοντα. Λείπουν μόνο τα ονοματεπώνυμα των εργαζομένων που θέλουν να «διώξουν» οι διορισμένες από την κυβέρνηση διοικήσεις των εταιριών του Ο.Σ.Ε. Έτσι, ενώ οι μετατάξεις του προσωπικού σε φορείς του δημοσίου τομέα, θα πραγματοποιούνταν σε εθελοντική βάση με αίτηση των εργαζομένων, εντούτοις από την εξέλιξη των πραγμάτων διαφαίνεται ένας προαποφασισμένος σχεδιασμός εξυπηρετήσεων. Από πουθενά δεν προκύπτει ότι ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία του άρθρου 16 του πρόσφατα ψηφισμένου νομοσχεδίου για τον Ο.Σ.Ε.

Σε όλα τα παραπάνω περιμένουμε απαντήσεις».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης όπως κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων

ΘΕΜΑ : «Διαδικασία μεταφοράς πλεονάζοντος προσωπικού του Ο.Σ.Ε. σε φορείς του δημοσίου τομέα».

Στον πρόσφατο νόμο την εξυγίανση του Ο.Σ.Ε., προβλέπεται η μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού 2.351 εργαζομένων σε κενές οργανικές θέσεις άλλων φορέων του δημοσίου, ύστερα από αίτησή τους.Η διαδικασία που προβλέπει ο σχετικός νόμος, στο άρθρο 16, παρ.4, περιορίζεται στο ότι η Γ.Γ. Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών «αναζητά από τους Φορείς Υποδοχής κενές οργανικές θέσεις και υπηρεσιακές ανάγκες, συντάσσει κατάλογο ανά νομό και ειδικότητα και τον αποστέλλει στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Το Υπουργείο προωθεί τον κατάλογο σε κάθε Εταιρία (του Ο.Σ.Ε.) στην οποία εφαρμόζεται η εκάστοτε διαδικασία μεταφοράς».
Στην ιστοσελίδα της Γ.Γ Δημόσιας Διοίκησης όμως, η σχετική εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιος προς τους φορείς στις 29/11/2010 , συνοδεύεται από ένα ηλεκτρονικό αρχείο με τίτλο «Συγκεντρωτικός Πίνακας», στο οποίο το σύνολο του πλεονάζοντος προσωπικού του Ο.Σ.Ε. ανέρχεται σε 2.700 εργαζόμενους. Ο αρμόδιος Υπουργός κ. Δ. Ρέππας προσπαθώντας να εξηγήσει αυτή την αυθαίρετη αύξηση, απέδωσε σε παρεξήγηση το θέμα και τόνισε ότι «Ανακοινώνουμε παραπάνω θέσεις και αυτές είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων, προκειμένου να έχουν το περιθώριο της επιλογής. Οι μετατάξεις αριθμητικά είναι αυτές που αναφέρονται στο συγκεκριμένο νόμο. Τίποτα άλλο!».Μήπως όμως δεν πρόκειται για αθώα παρεξήγηση, αλλά για κάτι πιο ουσιαστικό, αφού σε δεύτερο φύλλο του προαναφερόμενου ηλεκτρονικού αρχείου, με έκπληξη διαπιστώνει κανείς έναν αναλυτικότατο πίνακα που «φωτογραφίζει» το πλεονάζον προσωπικό, ανά νομό, βαθμίδα, κλάδο, ειδικότητα, τυπικά, πρόσθετα προσόντα και καθήκοντα. Λείπουν μόνο τα ονοματεπώνυμα των εργαζομένων που θέλουν να «διώξουν» οι διορισμένες από την κυβέρνηση διοικήσεις των εταιριών του Ο.Σ.Ε. Κατά τα άλλα ο νόμος προβλέπει εθελοντικές μετατάξεις με αίτηση των εργαζομένων! Από τα ανωτέρω διαφαίνονται πιθανές προθέσεις της κυβέρνησης για έναν προαποφασισμένο σχεδιασμό εξυπηρετήσεων μέσω «φωτογραφικών» μετατάξεων τόσο στον Ο.Σ.Ε., όσο και σε άλλες Δ.Ε.Κ.Ο. που σύμφωνα με δηλώσεις του αρμόδιου Υπουργού θα ακολουθήσουν το ίδιο μοντέλο.
Για όλα τα παραπάνω
ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. ΥΠΟΥΡΓΟΙ :
1. Τι αφορά ο αναλυτικός πίνακας που συμπεριλαμβάνεται στο ηλεκτρονικό αρχείο με την επωνυμία «Συγκεντρωτικός Πίνακας» και συνοδεύει τη σχετική εγκύκλιο προς τους φορείς του δημοσίου ;
2. Ποιο σκοπό εξυπηρετεί η σύνταξη ενός τέτοιου πίνακα, με δεδομένο ότι η εξ’ αρχής αναλυτική καταγραφή του πλεονάζοντος προσωπικού, δεν προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 16, του Ν.3891/2010, πριν την ολοκλήρωση της εθελοντικής διαδικασίας αιτήσεων των εργαζομένων ;
3. Το γεγονός ότι ο ανωτέρω αναλυτικός πίνακας περιλαμβάνει περισσότερα στοιχεία όπως τυπικά και πρόσθετα προσόντα, εκτός από κλάδο και ειδικότητα μήπως τελικά «φωτογραφίζει» το πλεονάζον προσωπικό του Ο.Σ.Ε. ;
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2010
Ο Ερωτών Βουλευτής
Σταύρος Καλαφάτης