Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2010

Κυκλοφόρησε η εφημερίδα «Συνταξιούχος Σιδηροδρομικός» που εκδίδει το Σωματείο «Αναγέννησις» των συνταξιούχων σιδηροδρομικών.Ευχετήρια κάρτα των συνταξιούχων              σιδηροδρομικών Βορείου Ελλάδος