Σάββατο 25 Δεκεμβρίου 2010

Ευχετήριο μήνυμα τού πρώην Διευθυντή του ΟΣΕ κ. Δημητρίου Καραπάνου.Τις ευχές του εκφράζει με ευχετήριο μήνυμα του ο πρώην Διευθυντής του ΟΣΕ κ. Δημήτρης Καραπάνος. Τον ευχαριστούμε Θερμά.