Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2010

Με εξώδικο της η Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών γνωστοποιεί τη κήρυξη 24ωρης απεργίας για αύριο Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου


ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΗ  ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ
Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών (Π.Ο.Σ.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κάνιγγος 6 και εκπροσωπείται νόμιμα

Π Ρ Ο Σ
1. Τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Σ.Ε.) Α.Ε.» που

εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρόλου 1-3 και εκπροσωπείται νόμιμα.

2. Την «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρόλου 1-3 και εκπροσωπείται νόμιμα.

3. Την «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρόλου 27 και εκπροσωπείται νόμιμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών (Π.Ο.Σ.), στη συνεδρίασή του στις 20 Δεκεμβρίου 2010 αποφάσισε ομόφωνα την κήρυξη και πραγματοποίηση 24ωρης πανσιδηροδρομικής απεργίας την Τετάρτη 22.12.2010 και από ώρα 00.00’ έως 24.00’, όλου του προσωπικού που απασχολείται στον Ο.Σ.Ε. Α.Ε., την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και την ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε όλη τη χώρα.

Θέματα απεργιακής κινητοποίησης:

1. Η Κυβέρνηση με το Νόμο 3891/2010 συρρικνώνει τον ελληνικό σιδηρόδρομο με την κατάργηση δρομολογίων, τη μετάταξη κατά νομό και κατά κλάδο του 40% των σιδηροδρομικών, με το κλείσιμο των 2/3 του σιδηροδρομικού δικτύου και ολόκληρων περιοχών της χώρας. Καταργεί τις Συλλογικές Συμβάσεις, το Μισθολόγιο, το περιεχόμενο των ατομικών συμβάσεων εργασίας και τους Κανονισμούς του προσωπικού του ΟΣΕ, της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ.

2. Οι Διοικήσεις του ΟΣΕ, της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ πρότειναν απαράδεκτα σχέδια μισθολογίων - που οδηγούν σε μείωση των μισθών μέχρι και 50% - και κανονισμών εργασίας που ανατρέπουν το σύστημα οργάνωσης και λειτουργίας του σιδηροδρόμου που εξασφάλιζαν ασφάλεια στις σιδηροδρομικές μεταφορές και στοιχειώδη εργασιακή ασφάλεια στους εργαζόμενους.

3. Η Π.Ο.Σ. με τις από 14.12.2010 «ΕΞΩΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ» προς τον ΟΣΕ και την ΤΡΑΙΝΟΣΕ διατυπώνει με σαφήνεια τις θέσεις του συνδικαλιστικού κινήματος για τις προτάσεις της εργοδοσίας (σχέδια ΕΣΣΕ για Μισθολόγιο και σχέδια Κανονισμών Εργασίας) τα οποία θεωρεί ότι δεν αποτελούν βάση για συζήτηση και διατυπώνει ρεαλιστικές προτάσεις, που σε αντίθεση με τα προτεινόμενα σχέδια, κινούνται στο πλαίσιο της Συνταγματικής νομιμότητας. Επίσης και ο Σύλλογος Εργαζομένων της ΕΡΓΟΣΕ με την από 7.12.2010 εξώδικη πρόσκλησή του προς τη Διοίκηση της Εταιρείας ζητά την ακύρωση της διαδικασίας και τη χορήγηση στοιχείων.Στις προτάσεις αυτές δεν μας απάντησαν οι Διοικήσεις και ως εκ τούτου συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις.
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τον Ο.Σ.Ε., την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και την ΕΡΓΟΣΕ, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.

Αθήνα 21 Δεκεμβρίου 2010
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ
Ο Γενικός Γραμματέας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ