Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2010

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ κ. ΠΑΝΟΥ ΜΠΕΓΛΙΤΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ «ΣΚΑΙ ΤV»: «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ» ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ Β. ΛΥΡΙΤΖΗ ΚΑΙ Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ


• Στο Υπουργείο, έχουμε ζητήσει πάνω από 500 εργατοτεχνίτες, εξειδικευμένο εργατοτεχνικό και τεχνικό προσωπικό από τον ΟΣΕ, να έρθει για τις ανάγκες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Υπό τη βασική προϋπόθεση ότι θα έχουμε τη μετάταξη αυτή, η οποία θα είναι υποχρεωτική.

Όμως και αυτό είναι μια σημαντική συμβολή του Υπουργείου μας.
• Δουλεύουμε στην κατεύθυνση και ολοκληρώνουμε ένα σχέδιο εξυγίανσης των αμυντικών βιομηχανιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Μέσα και από συγχωνεύσεις εργοστασίων, μέσα από ανακατανομή του προσωπικού, μέσα δηλαδή από μια ουσιαστική μεταρρύθμιση.

Για το προσωπικό που απασχολείται στο δημόσιο τομέα:
• Στο Υπουργείο, έχουμε ζητήσει πάνω από 500 εργατοτεχνίτες, εξειδικευμένο εργατοτεχνικό και τεχνικό προσωπικό από τον ΟΣΕ, να έρθει για τις ανάγκες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Υπό τη βασική προϋπόθεση ότι θα έχουμε τη μετάταξη αυτή, η οποία θα είναι υποχρεωτική.
• Έχουμε συνείδηση και αυτογνωσία συγχρόνως. Το μειώστε το δημόσιο δε σημαίνει ή δεν οδηγεί αναγκαστικά σε απολύσεις, για να μειωθεί αριθμητικά το δημόσιο.
• Είναι υπό εξέταση, υπό μελέτη, μια σειρά από επιχειρήσεις. Πως θα οργανωθεί η παραγωγή τους τα επόμενα χρόνια, εάν θα πάμε σε στρατηγικές εταιρικές σχέσεις με άλλες επιχειρήσεις, ξένες επιχειρήσεις, εάν κομμάτια τους θα ιδιωτικοποιηθούν.
• Υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν προσεγγίσεις, όπως σας είπα, να προχωρήσουμε σε έναν εξορθολογισμό, σε ένα δημόσιο τομέα, ο οποίος μέχρι σήμερα ήταν αντιπαραγωγικός και διακρινόταν από στοιχεία κακοδιαχείρισης, σπατάλης. Όλα αυτά θα τα περιορίσουμε. Υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης της κατάστασης, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Αλλά διαφωνώ με την αντίληψη που λέει ότι η μείωση του δημόσιου τομέα ισοδυναμεί με απολύσεις.