Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2010

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ Γ.Γ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Χ. ΤΣΙΟΚΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-LOGISTICS


«ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ LOGISTICS ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

Η χώρα μας βρίσκεται σε μία περίοδο μεγάλων αλλαγών, που θα έπρεπε να έχουν γίνει πριν από χρόνια. Οι αλλαγές αυτές σηματοδοτούν τη νέα ιστορική φάση, στην οποία εισέρχεται η ελληνική κοινωνία γενικότερα. Ήδη στον τομέα ευθύνης του Υπουργείου έχουν ολοκληρωθεί μείζονες αλλαγές, όπως η απελευθέρωση των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, αλλαγή που έχει επισυμβεί στις άλλες χώρες εδώ και χρόνια, ο νέος νόμος για την εξυγίανση του ελληνικού σιδηροδρόμου, που ήδη βρίσκεται σε εφαρμογή, βρίσκεται για ψήφιση στη βουλή νομοσχέδιο που εκσυγχρονίζει θέματα στο χώρο των καυσίμων (αέρια καύσιμα), στο χώρο των πρατηρίων βενζίνης, στο χώρο των συνεργείων αυτοκινήτων, κ.λ.π. Από τις πρώτες προτεραιότητες του Υπουργείου υπήρξε η ενεργοποίηση του νόμου 3333/2005 και μπορούμε να πούμε ότι σήμερα ένας ιδιώτης επενδυτής μπορεί να υλοποιήσει μία σχετική επένδυση. Απελευθερώνονται έτσι οι δυνάμεις της οικονομίας και μπορούν πλέον να προχωρήσουν χωρίς εμπόδια. Οι αλλαγές αυτές δεν πρέπει να σταματήσουν, αλλά αντίθετα να εμπεδωθούν στην ελληνική κοινωνία. Επειδή η πολιτική ηγεσία είναι αποφασισμένη να προσχωρήσει σε ριζικές αλλαγές σε κάθε τομέα που χρειάζεται παρέμβαση, ώστε να προσεγγίσουμε τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους, θα πρέπει να δηλώσουμε ότι το ίδιο θα επιχειρήσουμε και στο χώρο των logistics. Ο κλάδος της εφοδιαστικής αλυσίδας αναγνωρίζεται διεθνώς ως ένας από τους κορυφαίους σε ρυθμό ανάπτυξης. Η συμμετοχή της εφοδιαστικής αλυσίδας και των μεταφορών υπολογίζεται στο 14% του ΑΕΠ. Η σημασία της εφοδιαστικής αλυσίδας στην ανταγωνιστικότητα και οικονομική βιωσιμότητα των εμπορικών δραστηριοτήτων και η σωστή διαχείριση της είναι κάποια από τα θέματα που επικεντρώνονται σήμερα όλοι οι παραγωγικοί φορείς μιας χώρας και όχι μόνο. Η πολιτεία έχει να επιτελέσει σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση των κατάλληλων προϋποθέσεων για την ορθολογική ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και στη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για την αποσαφήνιση του ρόλου που επιθυμεί μια χώρα να αναλάβει στο πλαίσιο των διεθνών δικτύων διακίνησης και διανομής προϊόντων.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΔΙ: Προς ένα νέο σύγχρονο πλαίσιο εφοδιαστικής στη χώρα μας Η ανάπτυξη της εφοδιαστικής και των εμπορευματικών μεταφορών αποτελεί σαφή προτεραιότητα από την πλευρά την πολιτείας. Επειδή θεωρούμε ότι η βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων του σχετικού κλάδου, θα δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για την εφοδιαστική στη χώρα μας, το οποίο είναι απαραίτητο για τον εκσυγχρονισμό του κλάδου και για τη δυνατότητα λειτουργίας της χώρας ως διαμετακομιστικού κέντρου στην περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης. Το στοίχημα έχει τεθεί πολύ ψηλά. Μέσα από ένα σύνολο παρεμβάσεων της πολιτείας, αλλά και αντίστοιχη δράση του ιδιωτικού τομέα, μέσα στο προσεχές διάστημα θα πρέπει να διαθέτουμε ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για τις μεταφορές συνολικά και θα πρέπει να έχουν δρομολογηθεί αντίστοιχες επενδυτικές κινήσεις από τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Είναι προφανές ότι, ένα από τα κυριότερα προβλήματα του χώρου είναι η έλλειψη σύγχρονων υποδομών. Όλες οι λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας (μεταφορά, αποθήκευση, διανομή) απαιτούν τη χρήση εξειδικευμένων εγκαταστάσεων, κομβικά χωροθετημένων, ώστε να καλύπτουν τις σχετικές ανάγκες της αγοράς και να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών. Μέσα από την απελευθέρωση της αγοράς στις οδικές και σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές και την παροχή κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στο χώρο των συνδυασμένων μεταφορών, θα δημιουργηθούν οι απαραίτητες συνθήκες αποτελεσματικής ανάπτυξης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Υλοποιώντας τις πολιτικές του δεσμεύσεις, το Υπουργείο προσανατολίζεται στη δημιουργία κατάλληλων θεσμικών εργαλείων μέσα από μια σειρά μέτρων που αφορούν :Στην αναδιάρθρωση των οδικών εμπορευματικών μεταφορών μέσα από την απελευθέρωση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και την οργάνωση των οδικών μεταφορέων σε σύγχρονες μεταφορικές εταιρείες Στην ενεργοποίηση του νόμου 3333/2005 για τα εμπορευματικά κέντρα, ο οποίος - αν και υπήρχε - ήταν στην πράξη ανενεργός και έτσι η χώρα δεν μπορούσε να δημιουργήσει εμπορευματικά κέντρα. Στη δημιουργία της Επιτροπής Logistics, έργο της οποίας είναι η δημιουργία ολοκληρωμένης πρότασης προς το ΥΠΟΜΕΔΙ για τα απαραίτητα θεσμικά μέτρα και παρεμβάσεις, ώστε να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο πλαίσιο στο χώρο της εφοδιαστικής. Οι προτάσεις της επιτροπής θα αποτελέσουν τη βάση για τις κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις.
Το σχέδιο εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης του ΟΣΕ, με βάση το οποίο τίθενται νέες βάσεις για τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ LOGISTICS Κύριο έργο της επιτροπής Logistics είναι η διερεύνηση, εισήγηση, κατάρτιση και συμπλήρωση του νομοθετικού πλαισίου για το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πιο συγκεκριμένα, το έργο της επιτροπής θα εστιάζει στα ακόλουθα: α) Προσδιορισμός προϋποθέσεων και προδιαγραφών για μικρά κέντρα διανομής. β) Διερεύνηση της εφαρμογής στην πράξη του ν. 3333/05 και διατύπωση σχετικών συμπερασμάτων. γ) Προσδιορισμός απαραίτητων νομοθετικών ρυθμίσεων για τη δημιουργία σύγχρονου νομικού πλαισίου για το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. δ) Περιγραφή του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου και της ευρωπαϊκής εμπειρίας και διατύπωση προτάσεων προς την πολιτική ηγεσία. Στόχος της παραπάνω ανάλυσης είναι ο καθορισμός μιας στρατηγικής με βάση τα σημερινά δεδομένα για την αποτελεσματικότερη προσέγγιση της εφοδιαστικής αλυσίδας και τις περαιτέρω δράσεις για τις απαραίτητες νομοθετικές παρεμβάσεις. Η πολιτεία έχει συνειδητοποιήσει τη συμβολή της εφοδιαστικής αλυσίδας στην Εθνική Οικονομία και σε αυτό τον τομέα προχώρα με ριζικές αλλαγές και κίνητρα για τη συνολική ανάπτυξη .του χώρου. Δημιουργούμε ένα σύγχρονο ολοκληρωμένο και ανταγωνιστικό πλαίσιο για τις εμπορευματικές μεταφορές στη χώρα μας.