Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010

Εικόνα από τον σταθμό Διαλογής Θεσσαλονίκης. Καλούνται οι εργαζόμενοι να εκτελέσουν τα εργασιακά τους καθήκοντα σε γραμμές που τα χόρτα εμποδίζουν την προσπέλαση τους?