Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2010

Νέα διαδικασία αντικατάστασης βιβλιαρίου συνταγολογίου του ΤΑΠΟΤΕ.

Άλλαξε η διαδικασία αντικατάστασης των βιβλιαρίων συνταγολογίων των φαρμάκων του ΤΑΠΟΤΕ. Ειδικότερα για την αλλαγή του βιβλιαρίου φαρμάκων απατούνται, το βιβλιάριο ασθενείας, 1 φωτογραφία, Αστυνομική Ταυτότητα, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ - Προσκόμιση Εκκαθαριστικού- καθώς και τα στοιχεία κατοικίας διαμονής.