Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2010

Φόβους για παιχνίδια στις μετατάξεις εκφράζει αναγνώστης των «Σ.Ν»

Προς κάθε αρμόδιο η ενδιαφερόμενο να απαντήσει.
Ποιός εγγυάται ότι στα πλαίσια των υποχρεωτικών μετατάξεων του πλεονάζοντος, κατά την άποψη τους προσωπικού, δεν θα παιχτούν τα γνωστά κομματικοσυνδικαλιστικά παιχνίδια για την τακτοποίηση κάθε δικού μας παιδιού;
«Αναγνώστης»