Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2010

Αύριο η Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων του ΣΣΒΕ.

Αύριο θα πραγματοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης η ετήσια συνέλευση των αντιπροσώπων του Συνδέσμου Σιδηροδρομικών Βορείου Ελλάδος με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Οικονομικά ΣΣΒΕ
(Απολογισμός-Ισολογισμός-Προϋπολογισμός).
2. Οικονομικά Ταμείου Άμυνας & Αλληλοβοήθειας μελών του ΣΣΒΕ
(Απολογισμός – Ισολογισμός – Προϋπολογισμός).
3. Εκλογή νέου Δ.Σ. Ταμείου Άμυνας & Αλληλοβοήθειας
μελών του ΣΣΒΕ (Απεργιακού Ταμείου).
4. Διοικητικός Απολογισμός ΣΣΒΕ.
5. Πρόγραμμα Δράσης ΣΣΒΕ 2011.