Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2010

Σήμερα στις 11 το πρωί ο ΣΣΒΕ πραγματοποιεί ενημερωτική συγκέντρωση στο Εργοστάσιο Οχημάτων του ΟΣΕ στην Θεσσαλονίκη.