Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010

Αντί άλλου σχολίου. Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου δείτε την εικόνα αυτή και πράξτε το καθήκον σας.