Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010

Σχέδιο νόμου για την πιστοποίηση των μηχανοδηγών έλξης του ΟΣΕ παρουσίασε ο κ. Ρέππας.

Το σχέδιο νόμου για την πιστοποίηση των μηχανοδηγών έλξης του ΟΣΕ, παρουσίασε ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δημήτρης Ρέππας, στη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Στόχος τους νομοσχεδίου είναι η συμμόρφωση με τη σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης μηχανών έλξης και συρμών στο σιδηροδρομικό σύστημα της Κοινότητας. Εξαιρούνται οι μηχανοδηγοί που οδηγούν αποκλειστικώς συρμούς του μετρό, του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου, του τραμ και άλλα ελαφρά σιδηροδρομικά συστήματα. Οι διατάξεις του νομοσχεδίου είχαν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου για δημόσια διαβούλευση, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να διατυπώσουν τις απόψεις τους, μέχρι την περασμένη Παρασκευή 15 του μηνός. Με το νομοσχέδιο καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες πιστοποίησης των μηχανοδηγών οι οποίοι οδηγούν μηχανές έλξης και συρμούς στο σιδηροδρομικό σύστημα της Ελλάδας. Παράλληλα, καθορίζονται τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές στην Ελλάδα, οι μηχανοδηγοί και οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι φορείς του τομέα, ιδίως οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι διαχειριστές υποδομής και τα εκπαιδευτικά κέντρα. Μεταξύ των συνολικά 33 άρθρων του νομοσχεδίου προβλέπεται ότι για την έκδοση της αδείας ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ή ισοδύναμης και να αποδεικνύει τη σωματική του ικανότητα με πρόσφατη επιτυχή ιατρική εξέταση που διενεργείται από ιατρό αναγνωρισμένο από την Αρχή. Η άδεια ισχύει σε όλο το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για να παραμείνει έγκυρη, ο κάτοχός της υποχρεούται να υποβάλλεται σε περιοδικές εξετάσεις ή και δοκιμασίες. Επίσης, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές υποδομής εξασφαλίζουν και ελέγχουν ότι οι άδειες και τα πιστοποιητικά των μηχανοδηγών που απασχολούν αμέσως ή εμμέσως, είναι έγκυρα. Με το Σχέδιο Νόμου διασφαλίζεται επίσης, το κοινοτικό υπόδειγμα πιστοποίησης μηχανοδηγών και λαμβάνονται μέτρα για την αποτροπή κινδύνων πλαστογράφησης των αδειών και των πιστοποιητικών. Ακόμη, προσδιορίζεται η αρμοδιότητα της έκδοσης των αδειών και των πιστοποιητικών, η γεωγραφική ισχύς τους, καθώς και η αναγνώριση των αντίστοιχων εγγράφων πιστοποίησης μηχανοδηγών χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, περιέχονται ρυθμίσεις που αφορούν τη θέσπιση τακτικής ανεξάρτητης αξιολόγησης για το σύστημα έκδοσης αδειών και πιστοποιητικών, καθώς και ρυθμίσεις για τη διενέργεια ελέγχων από την Αρχή και επιβολή κυρώσεων.

«Σ.Ν». Διαβάστε τις θέσεις των μηχανοδηγών για την άδεια μηχανοδήγησης που αναρτήσαμε νωρίτερα.