Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010

Το τρένο μας έφερε πιο κοντά.