Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών (Π.Ο.Σ.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κάνιγγος 6 και εκπροσωπείται νόμιμα.


Π Ρ Ο Σ

1. Τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Σ.Ε.) Α.Ε.» που
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρόλου 1-3 και εκπροσωπείται νόμιμα.
2. Την «ΕΔΙΣΥ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρόλου 1-3 και εκπροσωπείται νόμιμα.
3. Την «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρόλου 1-3 και εκπροσωπείται νόμιμα.
4. Την «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρόλου 27 και εκπροσωπείται νόμιμα.
5. Την «ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λιοσίων 301 και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΡΕΠΠΑ, (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου).
2. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης – Kα ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ, (Πειραιώς 40, Αθήνα).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών (Π.Ο.Σ.), που συνεδρίασε στις 18 Οκτωβρίου 2010, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις για τα θέματα, που αναλυτικά έχουμε διατυπώσει στην από 7 Οκτωβρίου 2010 «Εξώδικη Δήλωση - Γνωστοποίηση Απεργίας» και συνοπτικά για την απόκρουση του νομοσχεδίου που άρχισε η συζήτησή του στη Βουλή και που η ψήφισή του θα οδηγήσει στην απαξίωση και την ιδιωτικοποίηση του σιδηροδρόμου, την αφαίρεση της περιουσίας του, την κατάργηση χιλιάδων θέσεων εργασίας, την κατάργηση των ΣΣΕ, του Μισθολογίου, τη δραστική μείωση των αποδοχών και των συντάξεων, την κατάργηση των κανονισμών εργασίας ΓΕΚΑΠ, ΚΔΑ, ΚΩΕΑΠ, αποφάσισε ομόφωνα την κήρυξη και πραγματοποίηση επαναλαμβανόμενων 24ωρων πανελλαδικών απεργιών την Δευτέρα 25.10.2010, την Τρίτη 26.10.2010, την Τετάρτη 27.10.2010 και την Παρασκευή 29.10.2010, όλου του προσωπικού που απασχολείται στον Ο.Σ.Ε. Α.Ε., την ΕΔΙΣΥ Α.Ε., την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., την ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και την ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε όλη τη χώρα.
* * * Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τον Ο.Σ.Ε., την ΕΔΙΣΥ, την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, την ΕΡΓΟΣΕ, την ΓΑΙΑΟΣΕ, τον Υπουργό Μεταφορών και Δικτύων και την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.

Αθήνα 19 Οκτωβρίου 2010

Ο Πρόεδρος
AΘΑΝΑΣIOΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ
Ο Γενικός Γραμματέας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ