Σάββατο, 30 Οκτωβρίου 2010

Τα ξημερώματα αύριο, 31 Οκτωβρίου 2010, αλλάζει η ώρα. Έτσι, στις 04.00 το πρωί της Κυριακής, οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλ. στις 03.00.