Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2010

Κινητοποιήσεις και επαφές του Συλλόγου εργαζομένων στην ΕΡΓΟΣΕ

 Συνάδελφοι,
Οι επαφές που είχε το ΔΣ του Συλλόγου μας κατά την 23-9-10 συνοψίζονται ως εξής :
• Με Γενικό Γραμματέα Υπουργείου
Επί των θέσεων εργασίας :
Λάβαμε την διαβεβαίωση ότι, πέραν των εθελουσίων μετατάξεων (μετά την οριστικοποίηση του οργανογράμματος) δεν θα υπάρξει καμία άλλη απομάκρυνση εργαζομένου από την εταιρεία.
Επί των αποδοχών :
Λάβαμε την διαβεβαίωση ότι δεν θα υπάρξει καμία μείωση των τακτικών επιδομάτων των εργαζομένων.
Δώσαμε την διευκρίνιση πως οι μισθοί στην ΕΡΓΟΣΕ δεν περιλαμβάνουν επιδόματα.
Λάβαμε την διαβεβαίωση ότι δεν θα υπάρξει καμία μείωση των τακτικών αποδοχών.
Ζητήσαμε να ισχύσει η κωδικοποίηση των ΣΣΕ ως έχει, έως σήμερα.
Επί της προοπτικής της εταιρείας :
Λάβαμε την διαβεβαίωση ότι ή εταιρεία θα εκτελέσει τα έργα του ΕΣΠΑ και υπάρχει η βούληση για επέκτασή της και εκτός συνόρων.
Ζητήσαμε την επέκταση του αντικειμένου της ΕΡΓΟΣΕ και πέραν των σιδηροδρομικών έργων.
Αιτηθήκαμε την διεξαγωγή εκτεταμένης συνάντησης με ευρεία ατζέντα θεμάτων, μόλις αυτό καταστεί δυνατόν από πλευράς Υπουργείου, και λάβαμε θετική απάντηση.
• Με Υφυπουργό
Αναπτύξαμε (σύντομα) το προφίλ και την προοπτική της εταιρείας και ζητήσαμε να αντιμετωπιστούν τα σιδηροδρομικά έργα ισότιμα με τα οδικά.
Λάβαμε την διαβεβαίωση πως θα έχουμε αμέριστα θετική αντιμετώπιση επ΄ αυτού και ορίστηκε επί τόπου ραντεβού με την υπεύθυνη προγράμματος ΕΣΠΑ του Υπουργείου για την ερχόμενη Τετάρτη για αλληλοενημέρωση και κατάθεση προτάσεων.
• Με Δ/ντη Γραφείου Υπουργού (εκτός της κινητοποίησης)
Αναπτύξαμε την δομή και τα χαρακτηριστικά της εταιρείας, δίνοντας σχετικά υπομνήματα (που ετοίμασε ομάδα εργασίας συναδέλφων μαζί με μέλη του ΔΣ ).
Αναφερθήκαμε και συμφωνήσαμε, στην αναγκαιότητα ύπαρξης master plan για τον σιδηρόδρομο
Ζητήσαμε εκ νέου, να αντιμετωπιστούν τα σιδηροδρομικά έργα ισότιμα με τα οδικά.
Τονίσαμε την αναγκαιότητα εκτέλεσης της «βαριάς συντήρησης» από την ΕΡΓΟΣΕ.
Διευκρινίσαμε, ότι η εταιρεία αποτελεί ένα υγιές σύνολο, με άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με θετικούς ισολογισμούς και ότι οι επενδύσεις για τα Δημόσια Έργα δεν πρέπει να λογίζονται ως έλλειμμα. Λάβαμε διαβεβαιώσεις για θετική αντιμετώπιση κατά την εξέταση των ανωτέρω.
Η κινητοποίηση πέτυχε τους σκοπούς της (διεξαγωγή επαφών), χάρη στην μαζικότητα που επιδείξαμε, αναμένουμε όμως να μετουσιωθούν σε πράξη από την Διοίκηση της εταιρείας, οι διαβεβαιώσεις που λάβαμε.
Η ψήφιση του Νομοσχεδίου πιθανόν θα καθυστερήσει, γι αυτό και παραμένουμε σε ετοιμότητα.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ