Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2010

Το συνέδριο της ΠΟΣ θα πραγματοποιηθεί από 30 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου.

Σε μια χρονική συγκυρία ιστορικής σημασίας πρόκειται να πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών δεδομένου των μεγάλων αλλαγών που προωθούνται στον σιδηρόδρομο. το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από της 30 Σεπτεμβρίου έως της 2 Οκτωβρίου.