Πέμπτη 22 Ιουλίου 2010

Δήλωση – απάντηση του κ. Σταύρου Καλαφάτη στον κ. Ρέππα


Ο Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. Σταύρος Καλαφάτης, σχετικά με τις δηλώσεις του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, την εξυγίανση του ΟΣΕ και την οδική ασφάλεια, έκανε την ακόλουθη δήλωση:  «Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και ο αρμόδιος Υπουργός είναι υποχρεωμένοι να προβούν σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις, στο χώρο των οδικών εμπορευματικών μεταφορών στην κατεύθυνση της απελευθέρωσης του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα. Παράλληλα, οφείλουν να παρέμβουν δραστικά στο ζήτημα της εξυγίανσης του ΟΣΕ. Και, βέβαια, να προχωρήσουν σε έργα και όχι μόνο σε λόγια σε ό,τι αφορά την οδική ασφάλεια. Δυστυχώς, εδώ και 10 μήνες, συνεχίζουν να κινούνται στην ‘’ομίχλη’’. Ακόμη και με τις χθεσινές του τοποθετήσεις, ο κ. Υπουργός περισσότερο ‘’συσκότισε’’ παρά έριξε φως στα ζητήματα αυτά.
Καλούμε τον κ. Υπουργό να κινηθεί αποτελεσματικά.
1.Στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, επιδιώκοντας και στοχεύοντας μεταξύ άλλων :
α. Την προώθηση μιας πραγματικής μεταρρύθμισης που θα αναδεικνύει τις δυνατότητες του κλάδου για το μέλλον, δίχως να απαξιώνει ό,τι ‘’οικοδομήθηκε’’ μέχρι σήμερα.
β. Την αναδιοργάνωση του κλάδου των μεταφορών, με έμφαση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
γ. Τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας χορήγησης αδειών στο πλαίσιο του ανοίγματος της αγοράς.
δ. Τη θεσμοθέτηση και προάσπιση κανόνων που προάγουν την υγιή επιχειρηματικότητα
και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα.
ε. Την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την ενίσχυση της αποκέντρωσης και θωράκιση της διαφάνειας, αναφορικά με τη χορήγηση αδειών, και εν γένει τη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού.
2. Στο ζήτημα της εξυγίανσης του ΟΣΕ:
Σε συζήτηση σχετικής επίκαιρης επερώτησης στη Βουλή, δόθηκε η ευκαιρία για ακόμη μια φορά να αναδειχθεί το γεγονός ότι η προσπάθεια εξυγίανσης του ΟΣΕ, που είχε ξεκινήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ήταν σε σωστή κατεύθυνση. Η κυβέρνηση θα πρέπει να αξιοποιήσει τις στέρεες βάσεις που είχε θέσει η Νέα Δημοκρατία στο ζήτημα αυτό, λαμβάνοντας -μεταξύ άλλων- αποφάσεις που αφορούν:
• Στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας .
• Στην περικοπή των δαπανών.
• Στην ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του εταιρικού σχήματος του Ελληνικού σιδηροδρόμου.
• Στον εξορθολογισμό των δρομολογίων, με περιορισμό εκείνων που είναι ζημιογόνα.
• Στην εκπόνηση προγράμματος αντιμετώπισης του πλεονάζοντος προσωπικού και των άμεσων αναγκών σε διευθυντικά στελέχη και εξειδικευμένο προσωπικό.
3. Στην οδική ασφάλεια:
Ο Υπουργός προχωρά στη διαρκή εξαγγελία δράσεων, χωρίς να υλοποιεί ή τουλάχιστον να ενημερώνει για την πορεία των ήδη εξαγγελθεισών δράσεων. Εξαγγέλει την κατάρτιση διαφόρων μητρώων ( σηράγγων, γεφυρών κ.λ.π.) χωρίς βέβαια να έχει εξασφαλίσει -όπως ο ίδιος ομολογεί - τη σχετική χρηματοδότηση, ενώ ακόμη αναμένουμε τα αποτελέσματα και τις προτάσεις από τη σύσταση και λειτουργία των οργάνων που έχουν εξαγγελθεί εδώ και επτά μήνες και που αφορούν:
• Τη σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής για την Οδική Ασφάλεια.
• Τη Συγκρότηση Γραμματείας της Διυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας
• Τη σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας
• Τη δημιουργία νέας Γενικής Διεύθυνσης στο Υπουργείο Μεταφορών με δύο
διευθύνσεις.
• Τη σύσταση Ειδικής Γραμματείας Οδικής Ασφάλειας.