Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010

ΤΟ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΟΣ

22/6/2010 3 ΔΙΩΡΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 07-09.00,15-17.00, 22-00.00
23/6/2010 3 ΔΙΩΡΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 07-09.00,15-17.00, 22-00.00
24/6/2010 3 ΔΙΩΡΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 07-09.00,15-17.00, 22-00.00
29/6/2010 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
30/6/2010 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ