Τετάρτη 16 Ιουνίου 2010

Κατέθεσε στην Εξεταστική ο πρώην Διευθύνον Σύμβουλος του ΟΣΕ κ. Κ. Γιαννακός


Εξεταζόμενος ο πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, καθηγητής σιδηροδρομικής Κώστας Γιαννακός, δήλωσε πως «οι μίζες που αναφέρει ο Ρ.Σίκατσεκ ότι δόθηκαν το 2001-2002, αν δόθηκαν, δεν αφορούν αυτή την περίπτωση, αλλά παρελθούσες ιστορίες, όπως π.χ. την υπογραφή ή την ενεργοποίηση των προγραμματικών συμφωνιών». Όπως διευκρίνισε, ο ίδιος διαχειρίστηκε τις 13 προγραμματικές συμφωνίες που υπογράφηκαν το 1997 και ενεργοποιήθηκαν το 1999. Υπεραμύνθηκε δε του έργου του υπογραμμίζοντας ότι ο ΟΣΕ δεν υπέστη επί των ημερών του ζημία, αντιθέτως το ισοδύναμο τροχαίο υλικό που δόθηκε εξαιτίας προφανών καθυστερήσεων των αναδόχων κοινοπραξιών, δόθηκε στον ΟΣΕ χωρίς αντίτιμο ενοικίου ή πώλησης από τις κοινοπραξίες ως αποθετική ζημία και είναι επιπλέον των ποινικών ρητρών, οι οποίες εισπράχθηκαν κατά τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες συμβάσεις.Η κατάθεση του μάρτυρα θα συνεχιστεί αύριο και ενδεχομένως και την άλλη Τρίτη.