Τρίτη 22 Ιουνίου 2010

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Ζημιές 231 εκατ. ευρώ, μείωση πωλήσεων κατά 10 εκατ.

Το φάσμα της χρεοκοπίας πλανάται στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τη νέα σιδηροδρομική εταιρεία του ελληνικού Δημοσίου που δημιουργήθηκε από τη διάσπαση του ομίλου ΟΣΕ. Τα οικονομικά αποτελέσματα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, το τρίτο έτος επιχειρησιακής της λειτουργίας, συνεχίζουν να είναι «τραγικά». Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η νέα σιδηροδρομική εταιρεία που ανέλαβε την εκμετάλλευση των επιβατικών και εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών του ΟΣΕ, απόρροια των κοινοτικών οδηγιών (1ο, 2ο και 3ο Σιδηροδρομικό Πακέτο της ΕΕ), κατάφερε, μέσα σε τρία χρόνια (οικονομική χρήση 2007-08-09), να συσσωρεύσει ζημίες 618 εκ. ευρώ.  Το 2007 οι καθαρές ζημιές έφτασαν τα 155 εκατ., το 2008 τα 232 εκατ. και το 2009 τα 231 εκατ. ευρώ. Το πλέον εντυπωσιακό είναι ότι, το 2009, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 10 εκατ. ευρώ, διαμορφούμενος στα 98 εκατ. ευρώ έναντι 108 εκατ. το 2008.
«Μαχαίρι» σε υπερωρίες και κόστος μετακινήσεων
Το μεγάλο κόψιμο των υπερωριών και του κόστους μετακινήσεων αποτελεί τη σημαντικότερη αλλαγή που προωθείται στο σχέδιο εξυγίανσης του ομίλου ΟΣΕ, το οποίο ενδέχεται να παρουσιαστεί τη Πέμπτη.  Ενδεικτικό είναι ότι αυξάνεται το χιλιομετρικό όριο για την εκτός έδρας αποζημίωση και οι δευτερεύουσες απολαβές, με αποτέλεσμα ο μέσος μηνιαίος μισθός ενός μηχανοδηγού να πέσει από τις 4.500 ευρώ, μαζί με τις υπερωρίες, στις 2.500 ευρώ.  Παράλληλα, για να καταπολεμηθεί η λαθρεπιβίβαση, η διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ αναδιοργανώνει το σώμα των ελεγκτών, ενώ κερδίζει συνεχώς έδαφος η σύνδεση του προστίμου με την εφορία, όπως ισχύει στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
«Στοπ» στα δάνεια με εγγυητή το κράτος
Σύμφωνα με το νέο προσανατολισμό της ΕΕ, οι κρατικές βοήθειες προς τους σιδηροδρόμους θα ελέγχονται πλέον με τον ίδιο τρόπο που ισχύει για όλους τους άλλους τομείς των μεταφορών (αεροπορικές, θαλάσσιες), στο πλαίσιο των κανόνων περί υγιούς ανταγωνισμού. Η θέσπιση κανόνων κρίθηκε απαραίτητη, εν όψει της απελευθέρωσης της ευρωπαϊκής επιβατικής σιδηροδρομικής αγοράς που θα επέλθει το 2011. Οι νέοι κανονισμοί της ΕΕ αναφέρουν ρητά την απαγόρευση χορήγησης δανείου στις εταιρείες σιδηροδρόμων, με εγγυητή το κράτος. Όπως αναφέρεται στο κείμενο της ΕΕ, οι εγγυήσεις αυτές θεωρούνται κρατική βοήθεια για όλους τους τομείς και το ίδιο θα πρέπει να ισχύσει πλέον και για τους σιδηροδρόμους. Μάλιστα, δίνεται διορία δύο ετών, μέχρι το 2010, στα κράτη-μέλη προκειμένου να αποσύρουν αυτές τις εγγυήσεις. Η νέα οδηγία της ΕΕ ουσιαστικά αποτελεί την «ταφόπλακα» της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Πλέον, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ υποχρεούται να μην χρειάζεται επιχορηγήσεις για την εξασφάλιση των λειτουργικών της εξόδων και την κάλυψη των λειτουργικών της ελλειμμάτων και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εμφανίζει κάποια κέρδη, έστω οριακά.
του Φώτη Φωτεινού