Τετάρτη 30 Ιουνίου 2010

Στις 16 Ιουλίου το επίδομα αδείας στον ΟΣΕ

Δεν καταβλήθηκε το επίδομα αδείας στους εργαζόμενους στον ΟΣΕ λόγω της έλλειψης ρευστότητας που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός. Οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν από τη διοίκηση ότι το επίδομα, ύψους 250 ευρώ, θα τους καταβληθεί στις 16 Ιουλίου, μαζί με την εξόφληση αποδοχών.