Τετάρτη, 12 Μαΐου 2010

Ο υπεύθυνος του τομέα Μεταφορών της Νέας Δημοκρατίας κ. Σταύρος Καλαφάτης απαντά στον κ. Ρέππα για τον διαγωνισμό στο Θριάσιο.

Ο Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. Σταύρος Καλαφάτης, σχετικά με την ανακοίνωση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Δημήτρη Ρέππα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού για την επιλογή ιδιώτη επενδυτή για την κατασκευή και εκμετάλλευση του Εμπορευματικού Κέντρου στο Θριάσιο, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Οι εμπορευματικές μεταφορές αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα πεδία, στο οποίο η χώρα μας έχει την ευκαιρία να αναδείξει τις πραγματικές αναπτυξιακές της δυνατότητες, προς όφελος της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας και της δημόσιας ωφέλειας. Στη Νέα Δημοκρατία, από το 2004, είχαμε θέσει ψηλά τον πήχυ, διαμορφώνοντας μία στρατηγική για τον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών, με απώτερο στόχο να καταστήσουμε την Ελλάδα μείζον εμπορευματικό και διαμετακομιστικό κέντρο στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, του Εύξεινου Πόντου και της Ανατολικής Μεσογείου. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρήγαγε σημαντικό έργο, ξεκινώντας ουσιαστικά τη διαδικασία για τη δημιουργία του Εμπορευματικού Κέντρου στο Θριάσιο, δεδομένου ότι μέχρι το 2003 δεν είχε προχωρήσει η διαδικασία πρόσληψης συμβούλου για τη διενέργεια διαγωνισμού επιλογής ιδιώτη επενδυτή, με αποτέλεσμα τη διακοπή της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Εμπορευματικό Κέντρο στο Θριάσιο συνιστά ένα πρωτοποριακό αναπτυξιακό έργο, το οποίο αναμφισβήτητα θα συμβάλει δυναμικά στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των εμπορευματικών μεταφορών. Πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο, μεγάλο Εμπορευματικό Κέντρο, με στρατηγική θέση κοντά στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας, με οδικές συνδέσεις με τους μεγάλους οδικούς άξονες, διασύνδεση με το λιμάνι του Νέου Ικονίου και το σιδηροδρομικό δίκτυο του ΟΣΕ. Με αυτόν τον προσανατολισμό, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ξεκίνησε, το 2004, τις διαδικασίες για τη δημιουργία του Εμπορευματικού Κέντρου στο Θριάσιο. Έτσι, το 2005 πετύχαμε την τροποποίηση του σχεδίου χρηματοδότησης, η οποία- όπως προαναφέρθηκε- είχε διακοπεί το 2003, καθώς και την τροποποίηση της ημερομηνίας περαίωσης του διαγωνισμού ως τις 31/12/2009. Το 2006, ξεκίνησε ανοικτός, διεθνής διαγωνισμός για την επιλογή ιδιώτη παραχωρησιούχου, ο οποίος διεξήχθη με απόλυτη διαφάνεια και δημοσιότητα και σύμφωνα με το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Ο διαγωνισμός αυτός ματαιώθηκε τον Ιούνιο του 2009, διότι ο προσωρινός ανάδοχος, που ανακηρύχθηκε από τη διαδικασία, αποχώρησε. Η Νέα Δημοκρατία εκφράζει, σήμερα, την ικανοποίησή της για την απόφαση της κυβέρνησης να προβεί σε επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για την επιλογή παραχωρησιούχου, συνεχίζοντας μία στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, πρέπει να επισημάνουμε ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ άφησε αδικαιολόγητα να παρέλθουν άπρακτοι 8 μήνες, δεδομένου ότι ήδη από τον Ιούλιο του 2009 είχε ληφθεί απόφαση άμεσης επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού σε μία φάση με μόνο κριτήριο την οικονομική προσφορά».