Τετάρτη, 26 Μαΐου 2010

Χρυσές δουλειές κάνουν οι εργατολόγοι με το συνταξιοδοτικό

Περίοδο "χρυσή" διανύουν αυτήν την εποχή οι νομικοί που ασχολούνται με τα εργασιακά θέματα και ιδιαίτερα αυτών που ασχολούνται με τα συνταξιοδοτικά. Καθημερινά πολίτες που βρίσκονται στον προθάλαμο της συνταξιοδότησης του επισκέπτονται γραφεία ειδικών προκειμένου να πληροφορηθούν την δυνατότητα συνταξιοδότησης τους πριν τα νέα μέτρα τεθούν σε εφαρμογή. Στην υπηρεσία των παρεχόμενων πληροφοριών έχουν επιστρατευτεί και ειδικά γραφεία με ειδικές τηλεφωνικές γραμμές που δεν γνωρίζουμε πόσο αποτελεσματικά είναι και πόσο νόμιμα λειτουργούν. Σε κάθε περίπτωση είναι Βέβαια ότι οι σχετικές πληροφορίες έχουν και το ανάλογο οικονομικό τίμημα που δεν είναι ευκαταφρόνητο. Το μεγαλύτερο ποσοστό που ενδιαφέρεται για το συνταξιοδοτικό του μέλλον είναι μητέρες ανηλίκων παιδιών οι οποίες θίγονται άμεσα από τα νέα μέτρα.