Τετάρτη, 12 Μαΐου 2010

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΕΠΠΑΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσουμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση, ώστε η χώρα να εξέλθει από την οικονομική κρίση. Και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας είναι απολύτως συνδεδεμένη με τις μεταφορές. Την εποχή της απελευθέρωσης του διεθνούς εμπορίου, των παγκοσμιοποιημένων αγορών είναι πολύ σημαντικό, ο τομέας των μεταφορών να προσφέρει ποιοτικές και ανταγωνιστικές υπηρεσίες, προκειμένου έτσι να στηρίξει τις εφοδιαστικές αλυσίδες των εμπορευμάτων. Στην πατρίδα μας, δυστυχώς, αυτό που είναι αυτονόητο παραμένει ακόμη ζητούμενο. Πρέπει να προχωρήσουμε σε μία στρατηγική για τον τομέα των μεταφορών, ιδίως των εμπορευματικών. Είναι κάτι το οποίο προωθούμε και βεβαίως αυτό αφορά και στις συνδυασμένες μεταφορές, τα συστήματα αποτελεσματικής αποθήκευσης, διαχείρισης και διακίνησης εμπορευμάτων. Σήμερα κάναμε ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Tο πρόγραμμα στο οποίο αναφερόμαστε, ύψους επένδυσης τουλάχιστον 150 εκατομμυρίων ευρώ, αποτελεί μία αισιόδοξη πράξη σε μία εποχή που μας κατακλύζουν απαισιόδοξες σκέψεις και δυσάρεστες ειδήσεις.
Το Εμπορευματικό Κέντρο στο Θριάσιο για το οποίο μιλούμε, αναβαθμίζει τις υποδομές της χώρας και αλλάζει τον χάρτη των μεταφορών στην πατρίδα μας. Είναι μία αναπτυξιακή δυνατότητα που ζητά πλέον την αξιοποίησή της. Ένα έργο μοναδικό για την Ελλάδα, που επί πολλά έτη έμενε εκτός σκοπού, τώρα αποκτά μια βάσιμη προοπτική. Η θέση του Εμπορευματικού Κέντρου, είναι στρατηγικής σημασίας, δίπλα σε έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο κοντά στους μεγάλους οδικούς άξονες, κοντά στο μεγάλο λιμάνι της χώρας και το αεροδρόμιο της Αθήνας. Ο συνολικός χώρος, που είναι ιδιοκτησία της ΓΑΙΑΟΣΕ, έχει επιφάνεια 2.000 στρεμμάτων και παραχωρείται έκταση 600 στρεμμάτων με δυνατότητα δόμησης για τη δημιουργία στεγασμένων χώρων, συνολικής επιφάνειας 240 στρεμμάτων. Με την ολοκλήρωση του έργου αυτού, δίνουμε πολύ μεγάλη ώθηση στις εμπορευματικές μεταφορές στην πατρίδα μας και θα έλεγα ότι το έργο αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές. Σήμερα, ο σιδηρόδρομος -όπως γνωρίζετε- στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών κατέχει ένα πολύ χαμηλό ποσοστό, που κινείται στο 1% έως 1,3% του συνόλου του μεταφορικού έργου. Πιστεύουμε ότι το έργο αυτό πραγματικά θα ενισχύσει αποφασιστικά τη συμμετοχή του σιδηροδρόμου στις εμπορευματικές μεταφορές στην πατρίδα μας. Ο διαγωνισμός θα προκηρυχθεί τις επόμενες ημέρες με πρωτοβουλία της ΓΑΙΑΟΣΕ για την επιλογή επενδυτή, ο οποίος θα αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση και εκμετάλλευση του Εμπορευματικού Κέντρου στο Θράσιο, με ταυτόχρονη καταβολή ανταλλάγματος στη ΓΑΙΑΟΣΕ. Ο ανάδοχος, ο οποίος θα προκύψει από αυτήν την ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία, θα ιδρύσει εταιρεία ειδικού σκοπού και θα αναλάβει την παραχώρηση. Η χρηματοδότηση θα γίνει αποκλειστικά με ίδια ή δανειακά κεφάλαια, αποκλειομένης της συμμετοχής του κράτους ή της άντλησης πόρων από την Κοινότητα. Η συνολική διάρκεια παραχώρησης για το έργο αυτό προσδιορίζεται στα 40 έτη. Η διάρκεια κατασκευής του έργου αυτού, διαιρείται σε τρεις περιόδους. Η πρώτη περίοδος -ας την ονομάσουμε Τ1- είναι διάρκειας 18 μηνών από την έναρξη του έργου και στην πρώτη αυτή περίοδο θα κατασκευαστούν και θα λειτουργήσουν κατ΄ ελάχιστον κτίρια, στεγασμένοι χώροι, συνολικής επιφανείας 50 στρεμμάτων. Στη δεύτερη περίοδο -ας την ονομάσουμε Τ2- διάρκειας 60 μηνών από την έναρξη του έργου, θα κατασκευαστούν και θα λειτουργήσουν κατ΄ ελάχιστον 170 στρέμματα στεγασμένων χώρων, θα προστεθούν δηλαδή στα πρώτα 50 άλλα 120 στρέμματα στεγασμένων χώρων. Στην περίοδο αυτή εκτιμάται, σύμφωνα με τον σφιχτό προγραμματισμό που έχουμε κάνει, ότι θα ολοκληρωθεί και το συνοδευτικό οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο. Η τρίτη περίοδος -ας την ονομάσουμε περίοδο Τ3- έχει διάρκεια πέντε ετών από την ολοκλήρωση της περιόδου Τ2, όχι από την έναρξη του έργου, όπου στην περίοδο αυτή προαιρετικά ο παραχωρησιούχος θα μπορεί να προχωρήσει στην κατασκευή και λειτουργία των υπολειπομένων αποθηκευτικών χώρων που επιτρέπουν οι όροι δόμησης. Να καλύψει δηλαδή, μία επιφάνεια ακόμη 70 στρεμμάτων στεγασμένων χώρων προκειμένου να φθάσει στο σύνολο των 240 στρεμμάτων καλυμμένων στεγασμένων χώρων. Όσον αφορά στο οικονομικό αντάλλαγμα του παραχωρησιούχου προς τη ΓΑΙΑΟΣΕ, περιλαμβάνει ένα ποσοστό επί του κύκλου εργασιών της εταιρείας παραχώρησης, το οποίο βεβαίως δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ελάχιστο ετήσιο αντάλλαγμα που θα προσφέρει ο παραχωρησιούχος στη ΓΑΙΑΟΣΕ. Θα επανέλθω σε αυτό και θα σας εξηγήσω. Προβλέπει επίσης τη μεταβίβαση του 15% των μετοχών της εταιρείας παραχώρησης, μετά την ολοκλήρωση των κατασκευών και την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης. Ο διαγωνισμός θα γίνει σε μία φάση, με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη, την καλύτερη οικονομική προσφορά. Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν τεχνική και επιχειρηματική πρόταση, η οποία δεν αποτελεί κριτήριο για την αξιολόγηση και βαθμολόγησή τους, αλλά την προϋπόθεση -το κατώφλι δηλαδή- προκειμένου να κριθούν, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να συμμετάσχουν ισότιμα με άλλους ενδιαφερόμενους στη διαγωνιστική διαδικασία. Επίσης οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν με την πρότασή τους τραπεζική επιστολή δανειακής υποστήριξης, με την οποία θα πιστοποιείται ότι έχουν λάβει την αρχική έγκριση χρηματοδότησης της πρωτοβουλίας τους. Η οικονομική προσφορά, που όπως είπαμε είναι το κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου, συνίσταται αφενός στην αξιολόγηση του ελάχιστου εγγυημένου ανταλλάγματος, το οποίο προσφέρει ο παραχωρησιούχος και το ποσοστό αξιολόγησης αυτού του κριτηρίου φθάνει το 70% στο σύνολο της βαθμολογίας, ενώ το υπόλοιπο 30% δίδεται σε σχέση με το προσφερόμενο ποσοστό επί του κύκλου εργασιών. Διευκρινίζω ότι θα έχουμε ποσοστό επί του κύκλου εργασιών του ετήσιου τζίρου και ταυτόχρονα θα έχουμε μία εγγύηση ετήσιου ανταλλάγματος. Το ποσοστό το οποίο θα προσφέρεται από τον παραχωρησιούχο, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από την προσφερόμενη εγγύηση. Αν δηλαδή το ποσοστό επί του κύκλου εργασιών προκύπτει ως ποσό μικρότερο από το ετήσιο αντάλλαγμα, τότε θα δίνεται ποσό ανάλογο ίδιο με το ετήσιο αντάλλαγμα. Αν είναι μεγαλύτερο το ποσοστό που προκύπτει από τον κύκλο εργασιών, τότε θα δίνεται αυτό το παραπάνω ποσό. Δηλαδή πρώτα απ΄ όλα είπαμε ότι ο παραχωρησιούχος θα προσφέρει ένα ετήσιο αντάλλαγμα, οποίο είναι ένα "Χ" ποσό. Αυτό είναι υποχρεωτικό προκειμένου κάποιος να καταθέσει την πρότασή του. Είπαμε ότι στοιχείο το οποίο θα αξιολογείται είναι το ποσοστό επί του κύκλου εργασιών, επί του τζίρου που έχει η επιχείρηση. Αν το ποσό που προκύπτει ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών είναι ποσό μικρότερο από το ετήσιο αντάλλαγμα τότε το ποσό αυτό θα μεγαλώνει και θα γίνεται ίδιο με το ετήσιο αντάλλαγμα, αν είναι μεγαλύτερο θα παραμένει ως μεγαλύτερο ποσό. Υπολογίζεται ότι με τις διαδικασίες αυτές ο ανάδοχος μπορεί να προκύψει σε μία περίοδο περίπου 130 ημερών.Για τη διασφάλιση της αμεροληψίας και την ενίσχυση της διαφάνειας σε αυτήν τη διαδικασία, το άνοιγμα των προσφορών και η αξιολόγηση γίνεται αυτομάτως με ένα πολύ εύκολο τρόπο. Όλα αυτά να γίνουν δημοσίως, να γίνουν παρουσία και υμών, αν θέλετε, μπροστά στην κάμερα. Ευελπιστούμε ότι όλη αυτή η διαδικασία θα έχει επιτυχή έκβαση. Θέλω να πω ότι σε σχέση με το μεγάλο αυτό πρόγραμμα, έγινε απόπειρα κάποια χρόνια πριν χωρίς να τελεσφορήσει. Επί πολλά χρόνια ο διαγωνισμός αυτός έμεινε στον αέρα μέχρι να κηρυχθεί άγονος περίπου ένα χρόνο πριν, το 2009. Η διαδικασία που ακολουθούμε είναι διαφοροποιημένη σε καίρια σημεία. Το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι τώρα προχωρούμε σε ένα διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, ενώ τότε έγινε μία διαβούλευση σε κλειστό κύκλο ενδιαφερομένων, δεν έγινε ανοικτός διαγωνισμός, προκειμένου να επιλεγεί ο παραχωρησιούχος. Κρίνουμε σκόπιμο κι αυτό είναι μία επίσης σημαντική διαφορά, να πούμε ότι δεν χρειάζεται σε ένα τέτοιο πρόγραμμα να αξιολογείται και να βαθμολογείται η λεγόμενη "τεχνική προσφορά", άλλωστε οι κατασκευές σε ένα τέτοιο έργο δεν είναι το πιο σημαντικό. Οι κατασκευές περιλαμβάνουν τη δημιουργία αποθηκευτικών στεγασμένων χώρων με την ανάλογη διαμόρφωση, δεν είναι κάτι το πολύπλοκο δηλαδή. Σημασία έχει ότι αυτή η τεχνική προσφορά πρέπει να είναι τέτοια, που να εξασφαλίζει στον καθένα ότι περνά το κατώφλι προκειμένου να συμμετάσχει στη διαδικασία. Ο διαγωνισμός λοιπόν, θα κριθεί με βάση τα οικονομικά ανταλλάγματα τα οποία θα προσφέρει ο παραχωρησιούχος. Αυτό είναι το πρόγραμμα όσον αφορά στο Εμπορευματικό Κέντρο στο Θράσιο. Θα έλεγα ότι έχουμε αναλάβει δέσμευση στην Κοινότητα κι έχουμε λάβει χρονική παράταση να λειτουργεί το Ιδιωτικό Εμπορευματικό Κέντρο μέσα στο 2010. Αυτό αντιλαμβάνεστε πως δεν είχε επιτευχθεί, καλούμεθα να διαχειριστούμε αυτή τη μεγάλη καθυστέρηση η οποία έχει προκύψει και είναι μια εκκρεμότητα. Έχουμε την κατανόηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς, μέσα στη διάρκεια της δεύτερης φάσης κατασκευής του έργου για την οποία μίλησα, θα έχουμε ολοκληρώσει την οδική και σιδηροδρομική σύνδεση του Εμπορευματικού Κέντρου. Μιλώ για τη σιδηροδρομική σύνδεση και με το ΣΚΑ, αλλά και με το λιμάνι του Πειραιά στο Ικόνιο, όπου ξέρετε ότι είναι σε εξέλιξη έργο για την κατασκευή μιας εμπορικής σιδηροδρομικής γραμμής. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι στον χώρο αυτό ο οποίος παραμένει στο Δημόσιο, στον ΟΣΕ, στα κτίρια τα οποία ήδη έχουν κατασκευαστεί εκεί και θα τα δείτε τώρα στο διάγραμμα, πρόκειται να μεταφερθεί η τεχνική βάση επισκευών του ΟΣΕ. Είναι μια απόφαση, η οποία οδηγεί και στην αξιοποίηση αυτών των υποδομών που παραμένουν για κάποια χρόνια αναξιοποίητες. Η όλη λειτουργία και η διαχείριση των χώρων αυτών έχει πολλές γκρίζες πτυχές, στις οποίες δεν χρειάζεται να αναφερθούμε τώρα με λεπτομέρειες. Από την άλλη, αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι με αυτήν τη μεταφορά απελευθερώνεται ένας σημαντικός χώρος στην τοποθεσία Λεύκα του Πειραιά, επιφανείας περίπου 120 στρεμμάτων, σημαντικής αξίας, τον οποίο θα μπορέσει ο ΟΣΕ να αξιοποιήσει με ειδικό πρόγραμμα το οποίο θα αποφασίσει. Στο χώρο του Εμπορευματικού Κέντρου, σε ένα σημείο του, το οποίο επίσης αποτυπώνεται στο διάγραμμα, θα λειτουργεί το αμαξοστάσιο της ΕΘΕΛ. Έγινε συμφωνία μεταξύ των δύο Οργανισμών. Η ΕΘΕΛ θα καταβάλλει ένα μίσθωμα ύψους περίπου 500.000 ευρώ ετησίως. Είναι κι αυτό ένα έσοδο πρόσθετο για τον ΟΣΕ, κάτι που δεν είχε γίνει μέχρι τώρα. Θα αποφασίσει η ΕΘΕΛ ποια αμαξοστάσια θα αφήσει από αυτά που χρησιμοποιεί σήμερα για να αξιοποιήσει αυτό. Αυτό είναι θέμα της ΕΘΕΛ. Είναι κάτι το οποίο θα το κάνει με βάση οικονομικά και επιχειρησιακά κριτήρια. Θα μας πει ο κ. Ιωαννίδης.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δεν εκχωρείται, νοικιάζεται.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Νοικιάζεται. Κύριε Ιωαννίδη, ο χώρος αυτός του αμαξοστασίου της ΕΘΕΛ πόσο είναι περίπου;
Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Είναι 28 στρέμματα.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θα ήθελα τώρα, πριν ακούσουμε τις ερωτήσεις σας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΓΑΙΑΟΣΕ, ο κ. Ιωαννίδης, να μας κάνει μια προβολή με τα στοιχεία τα οποία αφορούν αυτό το μεγάλο πρόγραμμα για να έχουμε μία πληρέστερη εικόνα για το τι είναι το έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη και ποια μορφή τελικώς θα λάβει. Κύριε Ιωαννίδη.

Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Λίγα λόγια για το ιστορικό του έργου. Η έκταση στο Θριάσιο Πεδίο, ιδιοκτησίας ΟΣΕ, είναι 2.200 στρέμματα. Από αυτά τα 2.200 στρέμματα το Εμπορευματικό Κέντρο για το οποίο μιλήσαμε, θα εγκατασταθεί στα 600 στρέμματα περίπου. Τα υπόλοιπα είναι η γη που θα αναπτύξει ο ΟΣΕ για άλλες δράσεις σιδηροδρομικές και εμπορευματικές. Η ιστορία Εμπορευματικό Κέντρο και Θριάσιο ξεκίνησε το 1970. Όλα αυτά τα χρόνια έγιναν διάφορες προσπάθειες να αναπτυχθεί το Εμπορευματικό Κέντρο και οι σοβαρότερες ήταν τη δεκαετία του 1980, γιατί από το 1976 άρχισαν οι απαλλοτριώσεις γης, αλλά πρόγραμμα ανάπτυξης Εμπορευματικού Κέντρου είχε αναπτυχθεί μόνο στα χαρτιά και χωρίς μελέτες. Οι πρώτες απαλλοτριώσεις, λοιπόν, ξεκίνησαν το ΄70 και η εκπόνηση της πρώτης μελέτης γενικής διάταξης άρχισε τη δεκαετία του 1980. Το 1994 έγινε η ένταξη του έργου Εμπορευματικό Κέντρο στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 1999 έγινε επικαιροποίηση και ολοκλήρωση της μελέτης γενικής διάταξης. Το 2001 η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει ως προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση, τη δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου ιδιωτών. Από το 2001 ξεκίνησαν οι προσπάθειες του ΟΣΕ για πρόσληψη Συμβούλου για τη διενέργεια του διαγωνισμού και για την επιλογή ιδιώτη επενδυτή. Παράλληλα η ΕΡΓΟΣΕ από το 1999 άρχισε να εκτελεί τα έργα της πρώτης φάσης, τα οποία είναι τα σιδηροδρομικά έργα στην περιοχή του Θριασίου. Το 2004 ιδρύθηκε η εταιρεία "Θριάσιο Α.Ε." που αργότερα μετονομάστηκε σε "Εμπορευματικά Κέντρα Α.Ε." και το 2005 έγινε η μεταβίβαση ακινήτου στην εταιρεία "Εμπορευματικά Κέντρα Α.Ε.". Τον επόμενο χρόνο, το 2006, άρχισε ο διαγωνισμός από την εταιρεία "Εμπορευματικά Κέντρα". Το 2007 απορροφήθηκε η εταιρεία "Εμπορευματικά Κέντρα" από τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. Ο διαγωνισμός που είχε προκηρυχθεί, ματαιώθηκε τον Ιούλιο του 2009. Το 2010 άρχισαν τα έργα από την ΕΡΓΟΣΕ για τη Β' φάση λειτουργική, που είναι ένα σύνθετο έργο σιδηροδρομικό στην περιοχή, απαραίτητο για να υποστηρίξει τις δραστηριότητες του Εμπορευματικού Κέντρου. Σήμερα, είμαστε στην ευχάριστη θέση να αναγγείλουμε ετοιμότητα για την προκήρυξη σε μία φάση αυτού του διαγωνισμού για την κατασκευή του Εμπορευματικού Κέντρου. Το Εμπορευματικό Κέντρο θα κατασκευαστεί στην έκταση που βλέπετε με ένα ελαφρό γαλάζιο χρώμα. Από κάτω είναι οι υποδομές οι σιδηροδρομικές και αριστερά στα δύο τετράγωνα κουτιά που φαίνονται στην προβολή είναι τα δύο κτίρια, που όπως είπε ο κ. Υπουργός θα χρησιμοποιηθούν για το λόγο που κατασκευάστηκαν. Δηλαδή για τη μετεγκατάσταση του εργοστασίου του ΟΣΕ που σήμερα είναι στη Λεύκα στον Πειραιά. Όπως αναφέρθηκε, στο χώρο του Θριασίου υπάρχει και ένα σύγχρονο αμαξοστάσιο που ολοκληρώθηκε πριν από ένα χρόνο και το οποίο επρόκειτο να καλύψει τις ανάγκες των λεωφορειακών γραμμών του ΟΣΕ. Επειδή δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ γι' αυτό το σκοπό, παρέμεινε ένα χρόνο χωρίς να χρησιμοποιηθεί, και ήδη υπήρξε μια συμφωνία με την ΕΘΕΛ για να μισθωθεί και να ικανοποιήσει τις ανάγκες της ΕΘΕΛ. Αυτό το κίτρινο είναι ο χώρος που καλύπτει τα περίπου 600 στρέμματα στον οποίο θα κατασκευαστεί από τον ιδιώτη το Εμπορευματικό Κέντρο. Η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης όσον αφορά στα έργα υποδομής της ΕΡΓΟΣΕ ολοκληρώνεται τώρα, σε ένα ή δυο μήνες, μέσα στο 2010. Στη συνέχεια η Β' φάση, που όλα αυτά όπως θα δείτε είναι σιδηροδρομικά έργα και άλλα έργα υποδομής τα οποία θα φτιάξει ο ΟΣΕ, προβλέπεται να προκηρυχθεί η κατασκευή τους εντός του 2010 με εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης το 2013. Το συνολικό κόστος κατασκευής αυτών των έργων ξεπερνάει τα 200 εκατομμύρια ευρώ και είναι συγχρηματοδοτούμενα έργα. Εδώ είναι τα στοιχεία για το αμαξοστάσιο, η κατασκευή του οποίου συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κόστισε 4,8 εκατομμύρια και θα αξιοποιηθεί με την εκμίσθωσή του στην ΕΘΕΛ. Είναι ένα σύγχρονο αμαξοστάσιο που περιλαμβάνει, εκτός από χώρους υποδοχής των λεωφορείων και συντήρησης, πλυντήρια, βαφεία και γραφεία. Είναι ένα πλήρες συγκρότημα για να εξυπηρετήσει ανάγκες αμαξοστασίου, λεωφορείων βασικά. Αυτό ολοκληρώθηκε πριν από ένα χρόνο ακριβώς.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Λειτουργεί αυτό;
Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Όχι, είναι κλειστό. Ένα σημαντικό έργο που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Εμπορευματικού Κέντρου είναι η σύνδεση του Θριασίου Πεδίου με το λιμένα του Νέου Ικονίου μέσω της σιδηροδρομικής γραμμής. Είναι αυτή η κόκκινη γραμμή που φαίνεται στο διάγραμμα, το οποίο έχει κόστος κατασκευής 143 εκατομμύρια και για την ολοκλήρωσή του έχει μείνει ένα μικρό κομμάτι το οποίο έχει κάποια τεχνικά προβλήματα. Θα ολοκληρωθεί το 2011, δηλαδή πολύ νωρίτερα από την περίοδο Τ1 που αναφέρθηκε πριν, δηλαδή τα 50.000 τετραγωνικά μέτρα Εμπορευματικού Κέντρου που θα παραδοθεί από τον ιδιώτη σε 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.Αυτό το Εμπορευματικό Κέντρο, που είναι το πρώτο βέβαια στην Ελλάδα τέτοιου μεγέθους, μπορεί να συγκριθεί με ευρωπαϊκά Κέντρα εμπορευματικής διαμετακομιστικού χαρακτήρα τα οποία τα κυριότερα, για να έχετε μια σύγκριση, είναι αυτά που βλέπετε τώρα στις διαφάνειες. Τα στοιχεία του διαγωνισμού ο κ. Υπουργός σας τα έδωσε, είμαστε στη διάθεσή σας αν έχετε κάποια ερωτήματα σχετικά με την προσδοκούμενη εξέλιξη και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, που όπως ελέχθη θα γίνει σε μία φάση και που στόχος μας είναι να ολοκληρωθεί μέσα στο 2010. Ευχαριστώ.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μιλήσατε ότι υπάρχει μία δέσμευση στην Κοινότητα για μία χρονική παράταση να λειτουργήσει μέσα στο 2010. Και υπάρχει μία καθυστέρηση την οποία θα διαχειριστείτε. Υπάρχει ο φόβος προστίμων εάν εμείς δεν ολοκληρώσουμε στο 2010; Και αν ναι, τι διαπραγμάτευση θα κάνουμε και για τί θα πάμε να συζητήσουμε;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η Κοινότητα στο συνολικό πρόγραμμα το οποίο έχει χρηματοδοτήσει προέβλεπε μεταξύ των άλλων να λειτουργεί ο ιδιωτικός εμπορευματικός σταθμός μέσα στο 2010. Λόγω των όσων προηγήθηκαν, αυτό δεν έχει καταστεί δυνατόν, δεν λειτουργεί το Ιδιωτικό Εμπορευματικό Κέντρο. Αν δεν λειτουργήσει Ιδιωτικό Εμπορευματικό Κέντρο δεν έχει νόημα αυτό το μεγάλο πρόγραμμα. Η Κοινότητα χρηματοδότησε όλα τα άλλα έργα τα οποία οδήγησαν στο να έχει αυτήν την εικόνα που έχει σήμερα ο χώρος αυτός στο Θριάσιο, με την προοπτική να λειτουργήσει το Ιδιωτικό Εμπορευματικό Κέντρο. Έχουμε συζητήσει με την Κοινότητα, αναγνώρισε ότι υπήρχαν πράγματι δυσκολίες και μας έχει δώσει μία σιωπηλή -ας το πω έτσι- παράταση. Δέχεται ότι εφ' όσον ακολουθήσουμε εφ' εξής τα βήματα τα οποία προβλέπονται στον προγραμματισμό που έχουμε κάνει, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτό το οποίο όπως αντιλαμβάνεστε αποτελεί το πρώτο και πιο σημαντικό είναι ο διαγωνισμός και το δεύτερο και εξίσου ή και περισσότερο σημαντικό είναι ο διαγωνισμός αυτός να καταλήξει με την επιλογή αναδόχου. Είναι κάτι για το οποίο είμαστε αισιόδοξοι, έχει γίνει η κατάλληλη προετοιμασία, πιστεύουμε ότι οι αρχές του διαγωνισμού αυτού και το πρόγραμμα από μόνο του θα προσελκύσει το ενδιαφέρον σημαντικών επενδυτών. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Υπουργέ, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Το σύγχρονο αμαξοστάσιο που μπορεί να στεγάσει ανάγκες της ΕΘΕΛ μας λέτε ότι είναι έτοιμο εδώ και ένα χρόνο και δεν έχει λειτουργήσει. Δεν θα ρωτήσω γιατί, γιατί θα μου πείτε ότι δεν ξέρετε ή ξέρετε. Το ερώτημά μου το άλλο είναι θα λειτουργήσει άμεσα ή θα περιμένουμε το 2013 που θα ολοκληρωθεί η α' φάση του Εμπορευματικού Σταθμού και θα μείνει άλλα δύο χρόνια …
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κοιτάξτε, έχει γίνει ήδη η συμφωνία. Πρώτα απ' όλα το αμαξοστάσιο της ΕΘΕΛ δεν συναρτάται ως προς τη λειτουργία του με τη λειτουργία του Εμπορευματικού Κέντρου. Είναι αμαξοστάσιο, δεν είναι σταθμός. Αυτό σημαίνει ότι η ΕΘΕΛ με τη συμφωνία που έχει γίνει, αμέσως μπορεί να χρησιμοποιήσει τον χώρο αυτό. Αλλά πράγματι κι αυτό θέτετε με το ερώτημά σας υπήρξε μία καθυστέρηση στην αξιοποίηση αυτών των υποδομών και του χώρου των περίπου 28 στρεμμάτων που τώρα πλέον θα αποτελέσουν το βασικό αμαξοστάσιο της ΕΘΕΛ, αλλά και του στεγασμένου χώρου των δύο κτιρίων, τα οποία φαίνονται στο διάγραμμα που για αρκετά χρόνια έχουν μείνει χωρίς να χρησιμοποιούνται προς όφελος του ΟΣΕ στον οποίον ανήκουν.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αυτό σημαίνει ότι συμφωνία έχετε κάνει με την ΕΘΕΛ …
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν κάνουμε συμφωνία, έκανε ο ΟΣΕ με την ΕΘΕΛ. Δύο Οργανισμοί οι οποίοι εποπτεύονται από το Υπουργείο μας έχουν κάνει μία σχετική συμφωνία και ο ΟΣΕ εξασφαλίζει ένα μίσθωμα σημαντικό προκειμένου να παραχωρήσει αυτό τον χώρο.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Μιλάει χωρίς μικρόφωνο) … Πότε ξεκινάει;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η ΕΘΕΛ έχει ανάγκη για αμαξοστάσια, πληρώνει για αμαξοστάσια, θα αφήσει άλλου χώρους. Ασφαλώς είπα το κριτήριο είναι επιχειρησιακό και οικονομικό. Η ΕΘΕΛ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αξίζει να αξιοποιήσει αυτόν τον χώρο γιατί και οικονομία κάνει και ο χώρος αυτός προσφέρεται, είναι πιο λειτουργικός για τις ανάγκες της.
Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Μπορώ να συμπληρώσω κάτι; Μέχρι τώρα αυτό το αμαξοστάσιο ενώ έχει υλοποιηθεί ως κατασκευή, δεν λειτουργούσε με αποτέλεσμα να είναι και έωλο ως ύπαρξη, καθ' ότι έπρεπε να λειτουργήσει γιατί είμαστε υπόλογοι απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα έρχεται η Πολιτεία και λέει, ότι ρυθμίζω αυτή τη σχέση ΕΘΕΛ με τον ΟΣΕ. Από τη μια πλευρά ωφελούμαι για το ότι δεν μπορεί να μου καταλογίσει η Ευρώπη κόστος για το ότι εγκαταλείπω το κτίριο και από την άλλη πλευρά λεφτά που έδινε αλλού, τώρα πλέον τα αξιοποιεί παραγωγικά.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κύριε Ιωαννίδη έχει αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιό σας να παραχωρήσει το χώρο αυτό, είναι …
Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Το Διοικητικό Συμβούλιο της επόμενης εβδομάδας. Έχουμε συμφωνήσει με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΘΕΛ που έχει πάρει απόφαση ήδη, για να φροντίσουμε και οι δύο άμεσα να παραδώσουμε και να εγκατασταθεί η ΕΘΕΛ. Ελπίζω σε δυο εβδομάδες να έχει ολοκληρωθεί.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Έχετε κάνει έρευνα αγοράς για το αν υπάρχει ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο έργο και αν έχει γίνει προϋπολογισμός εσόδων σε ετήσια βάση όσον αφορά στην ΓΑΙΟΣΕ;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Σας είπα ότι το έργο είχε προκηρυχθεί και παλαιότερα, ο διαγωνισμός δεν τελεσφόρησε. Είναι γνωστό ότι το έργο αυτό επρόκειτο και πάλι να προκηρυχθεί. Πιστεύουμε ότι παρά τη δυσκολία της περιόδου που δεν έχει τα χαρακτηριστικά του 2006 όταν έγινε η πρώτη προκήρυξη, υπάρχουν επενδυτές οι οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα προσέλθουν σε αυτήν τη διαδικασία και πιστεύω ότι θα προκύψει και ανάδοχος. Δεν είναι ώρα για άλλες λεπτομέρειες, άλλωστε κανείς δεν μπορεί να δεσμευτεί πριν προκύψει η επίσημη διαδικασία για τις κινήσεις του. Δεν μπορείς να γνωρίζεις από πριν, ακόμη και εκείνος ο οποίος δηλώνει εμμέσως ότι θα έχει ενδιαφέρον, ότι τελικώς θα τηρήσει αυτή τη στάση. Μπορεί κάποιος οικονομικός παράγοντας να μεταβάλει τη στάση του. Αυτός ήταν ο λόγος άλλωστε, που και κατά την πρώτη προκήρυξη αυτοί οι οποίοι είχαν επιλεγεί ως ανάδοχοι δεν δέχτηκαν να υπογράψουν τη σύμβαση και να λάβουν αυτό το μεγάλο πρόγραμμα. Αυτό το οποίο έχει αξία είναι, επαναλαμβάνω, να κάνουμε καλή προετοιμασία, όσο γίνεται πιο γρήγορα την προκήρυξη -και αυτό είναι θέμα ημερών- και από εκεί και πέρα η διαδικασία να είναι αντικειμενική, αμερόληπτη, ώστε να πείθει πως θα επιλεγεί αυτός που πρόσφερε τους καλύτερους όρους, ώστε να έχουμε τελικώς ανάδοχο. Πιστεύω ότι θα έχουμε ανάδοχο αυτήν τη φορά, ο οποίος θα υπογράψει τη σύμβαση και θα αναλάβει να προωθήσει αυτό το μεγάλο πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα θα μου επιτρέψτε να πω, όλα είναι συνάρτηση της προσφοράς που θα καταθέσει ο κάθε ενδιαφερόμενος. Η προσφορά που θα κάνει ο κάθε ενδιαφερόμενος θα είναι συνάρτηση των παραγόντων που μετά από έρευνα αγοράς, που θα έχει κάνει θα τον οδηγούν σε μία συγκεκριμένη χρηματοοικονομική πρόταση και όχι μία άλλη. Αντιλαμβάνεστε πως μέσα από τη ζήτηση των προσφορών θα προκύψει αυτός ο οποίος θα αναλάβει αυτό το πρόγραμμα. Ο κ. Σηφουνάκης.
Ν. ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: Να προσθέσω κι εγώ κάτι. Ξεμπλοκαρίστηκε η ιστορία του Ικονίου. Άρα εμείς τι θα έχουμε στην ουσία; Αυτό που είναι η βασική τομή που γίνεται με την ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού δικτύου και κυρίως της ΠΑΘΕ και κυρίως Αθήνα - Θεσσαλονίκη, θα έχεις έτοιμο αυτό το δίκτυο.Έχεις την πρόσβαση λοιπόν στο λιμάνι του Πειραιά και από την άλλη πλευρά το κομμάτι του Δημοσίου που ολοκληρώνεται με 140 εκατομμύρια περίπου, που είναι η ολοκλήρωσή του και το οποίο θα συμβαδίσει με την ιδιωτική επένδυση, έχεις δηλαδή καινούργια δεδομένα που δεν έχουν καμία σχέση με τα δεδομένα που υπήρχαν πριν.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν θα κάνουμε εμείς μελέτη. Οι ενδιαφερόμενοι φαντάζομαι θα κάνουν ανάλογη μελέτη, γιατί έτσι θα είναι περίπου σαν να φωτογραφίζουμε ποιο είναι το ύψος το οποίο πρέπει να κινηθούν και οι προσφορές, να τις προδικάσουμε. Νομίζω ότι αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται θα κάνουν μελέτη αγοράς για να δουν που πρέπει να κινηθούν οι προτάσεις τους. Εμείς έχουμε τα στοιχεία τα οποία δεν νομίζω ότι πρέπει να συζητούμε δημοσίως.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα ήθελα να σας ρωτήσω, μας είπατε ότι το έργο θα δώσει μεγάλη ώθηση στις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές. Θα υπάρχει κάποια διάταξη στη σύμβαση παραχώρησης με την οποία θα υποχρεώνεται ο ιδιώτης, αν βέβαια είναι διατεθειμένος να δεχτεί κάτι τέτοιο να εκτελεί ένα ποσοστό των εμπορευματικών μεταφορών με σιδηρόδρομο; Και αν ναι, τι ποσοστό θα είναι αυτό; Επίσης κάποιος ιδιώτης, που θέλει να κάνει σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές, τι προδιαγραφές πρέπει να πληροί; Και κάτι τελευταίο αν μου επιτρέπετε. Πρόκειται να αυξηθούν οι τιμές των εισιτηρίων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, γιατί κάτι τέτοιο κυκλοφορεί ως φήμη τώρα τελευταία;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Λοιπόν, όσον αφορά στο πρώτο, ασφαλώς δεν μπορείς να υποχρεώσεις τον παραχωρησιούχο να χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο μέσο για να εκτελεί τις μεταφορές. Νομίζω όμως ότι η σιδηροδρομική υποδομή που δημιουργείται, δίνει αυτομάτως ένα πλεονέκτημα στο σιδηρόδρομο να πάρει ένα μερίδιο αγοράς που μέχρι τώρα δεν το έχει. Δεν το έχει, γιατί δεν υπήρχαν οι κατάλληλες σιδηροδρομικές υποδομές ή και από άλλους λόγους, λάθη, αστοχίες προγραμματισμού στη λειτουργία των ελληνικών σιδηροδρόμων που οδήγησαν στο πολύ μικρό μερίδιο στην αγορά των εμπορευματικών μεταφορών. Άρα τέτοια υποχρέωση δεν προβλέπεται, δεν μπορεί να προβλέπεται. Νομίζω όμως, ότι η υποδομή η οποία θα κατασκευαστεί και θα είναι στη διάθεση του παραχωρησιούχου, από μόνη της αυτή, δίνει ένα πλεονέκτημα στο σιδηρόδρομο. Δεύτερον, μπορεί κάθε επιχειρηματίας, ιδιώτης, ενδιαφερόμενος κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις να δημιουργήσει μία δική του ιδιωτική εταιρεία σιδηροδρομική και να εκτελεί αυτό το έργο, εφ' όσον πληροί κάποιες προϋποθέσεις. Εμείς, με νομοθετική πρωτοβουλία που αναλαμβάνουμε την επόμενη περίοδο προχωρούμε μεταξύ των άλλων και στη δημιουργία μιας Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Είναι υποχρέωση που έχουμε έναντι της Κοινότητας. Στο πλαίσιο του προγράμματος για την εξυγίανση του ΟΣΕ να αναμένετε από εμάς ανάλογες πρωτοβουλίες, οι οποίες θα επιτρέψουν βεβαίως και σε ιδιώτες να εισέλθουν στην αγορά των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών και να λειτουργούν και να κρίνονται επί ίσοις όροις με έναν δημόσιο φορέα, όπως είναι αυτός ο οποίος λειτουργεί σήμερα. Και τρίτον, όσον αφορά στο θέμα των εισιτηρίων δεν μας έχει απασχολήσει τέτοιο θέμα. Αντιλαμβάνεστε πως είναι αρκετά τα χρήματα τα οποία δίνει ο προϋπολογισμός για να καλύψει τα ελλείμματα των συγκοινωνιακών φορέων της πρωτεύουσας. Το ποσοστό αυτό, είναι αρκετά υψηλό, φτάνει στο 70%. Ένα σωστό, θα μου επιτρέψτε να πω, ισοζύγιο θα είναι 50%-50% ανάμεσα στα κέρδη που έχουν οι φορείς από τα έσοδά τους, κυρίως από τα εισιτήρια και τη διαφήμιση, και ένα 50% που θα προέρχεται από κρατική ενίσχυση. Εμείς προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε, σε αυτήν τη φάση όμως δεν έχουμε λάβει τέτοια απόφαση για την αύξηση της τιμής των εισιτηρίων.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Μιλάει χωρίς μικρόφωνο)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Έχουμε πει από την αρχή ότι τα τιμολόγια πρέπει να μείνουν στα επίπεδα που είναι σήμερα, δεν έχει αλλάξει κάτι. Για πολλούς λόγους θεωρούμε ότι πρέπει να μείνουμε σε αυτό το επίπεδο σήμερα. Και γι' αυτό ακριβώς δεν δώσαμε όμως γνωρίζετε την έγκρισή μας για να δοθεί η αύξηση στα κόμιστρα των ΤΑΞΙ, η δεύτερη δόση όπως ονομαζόταν, παρά την αρχική πρόβλεψη.
Δεν είναι η ίδια περίπτωση βεβαίως με τον ΟΣΕ. Τα σιδηροδρομικά δρομολόγια, όπου εκεί θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ χαμηλό το κόμιστρο και υπό το πρίσμα των ελλειμμάτων που έχει ο Οργανισμός, θα πρέπει στο συνολικό σχεδιασμό αυτό να μας απασχολήσει. Δεν λέω ότι έχουμε λάβει απόφαση. Λέω ότι αυτό είναι κάτι, που δεν μπορεί να μην μας απασχολήσει για να το πω πιο σωστά.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μέχρι τέλους του 2010 θα μείνουν τα εισιτήρια στις ίδιες τιμές;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Έχουμε πει ότι ένα τέτοιο θέμα δεν υπάρχει στο τραπέζι για μας αυτήν την ώρα.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα ήθελα λίγο να μας πείτε με βάση και τη συμφωνία που έχετε κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού. Δηλαδή θέλετε μέσα στο 2010 να βγει ανάδοχος;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ο ανάδοχος, εφ' όσον υπογραφεί η σύμβαση, θα εγκατασταθεί και θα αρχίσει τις εργασίες.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εργασίες, όταν όμως μετά από 60 μήνες ουσιαστικά θα υπάρχει οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, πώς θα έχει;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Μέσα στο 2011 θα υπάρχει η σιδηροδρομική σύνδεση με το Ικόνιο, με τον Πειραιά. Θα υπάρχει ένα μεγάλο μέρος των υποδομών, αλλά πρέπει να σας πω ότι το σύνολο των υποδομών θα είναι έτοιμο σύμφωνα με τον προγραμματισμό το 2013, είτε αυτές είναι οι σιδηροδρομικές συνθέσεις στην ολότητά τους, είτε οι γερανογέφυρες και όλοι οι άλλοι εξοπλισμοί οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να λειτουργήσει το Εμπορευματικό Κέντρο.Βεβαίως, εφ' όσον μέσα σε διάστημα 18 μηνών ο παραχωρησιούχος κατασκευάσει το πρώτο τμήμα των στεγασμένων χώρων που θα καλύπτει μια επιφάνεια περίπου 50 στρεμμάτων όπως προβλέπεται, σε 18 μήνες από την εκλογή του αναδόχου θα έχουν γίνει και οι σιδηροδρομικές συνδέσεις, θα μπορεί να λειτουργεί τουλάχιστον ο χώρος αυτών των 50 στρεμμάτων που θα έχει στεγαστεί από τον παραχωρησιούχο.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Και ένα άλλο θα ήθελα. Είπατε στην αρχή παρουσιάζοντας το θέμα, "το αυτονόητο παραμένει ζητούμενο". Θεωρείτε ότι γι' αυτό υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες που 20-40 χρόνια τώρα δεν έχουμε εμπορευματικό κέντρο;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Γι' αυτό έχει αποφασίσει ο ελληνικός λαός, ο οποίος αποδίδει πολιτικές ευθύνες. Από εκεί και πέρα είναι στην κρίση σας. Νομίζω ότι εμείς, κι αυτό είναι και δική μας επιλογή, πρέπει να έχουμε ένα λόγο υπεύθυνο και εμπροσθοβαρή. Θέλω να συζητήσουμε με μία βάσιμη και αισιόδοξη προοπτική γι' αυτό που πρέπει να κάνουμε, ώστε τα πράγματα να γίνουν καλύτερα. Υπό αυτό το πρίσμα αντιμετωπίζουμε τα θέματα πολιτικής που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά μας.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Υπουργέ, μας είπατε ότι με την ολοκλήρωση του έργου θα γίνει 15% η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας στο Ελληνικό Δημόσιο, κατ' αρχήν;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Στη ΓΑΙΟΣΕ.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ακόμη δεν έχω καταλάβει ακριβώς πως θα γίνει με το τίμημα. Από ό,τι έχω καταλάβει θα ζητήσουμε μέσα στην προσφορά να υπάρχει ένα άλφα τίμημα το χρόνο, ή ένα ποσοστό και αν αυτό το ποσοστό ξεπερνά το τίμημα θα παίρνουμε το ποσοστό, αν δεν το ξεπερνά θα παίρνουμε έτσι κι αλλιώς το τίμημα. Το είπα σωστά;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Τιμολογείται το ύψος του ετήσιου ανταλλάγματος, το οποίο εγγυάται ότι δίνει ο παραχωρησιούχος και επίσης το ποσοστό επί του κύκλου εργασιών.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δυο είναι τα ποσά; Άθροισμα είναι;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: 70 και 30% είπα.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ένα κάθε χρόνο και ένα ποσοστό.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Το ποσοστό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ποσό σε απόλυτο αριθμό, το οποίο αφορά στο ετήσιο αντάλλαγμα. Είναι πολύ απλό.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα εισπράξετε και τα δύο;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Μισό λεπτό, όλα αυτά είναι στα τεύχη δημοπράτησης θα τα δείτε πως ακριβώς είναι και στο πλαίσιο της σύμβασης που προβλέπεται να γίνουν.
Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Να σας κάνω μια διευκρίνιση. Στην προκήρυξη την οποία θα αναρτήσουμε στο Διαδίκτυο αμέσως μόλις εγκριθεί την επόμενη εβδομάδα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, προβλέπεται ένας μαθηματικός τύπος που εξηγεί το 70-30. Δηλαδή το εγγυημένο μίσθωμα με το επί τοις εκατό του τζίρου, στη διάρκεια των 40 ετών, με ανοιγμένες τιμές στο σήμερα. Αυτό προβλέπεται στην προκήρυξη και θα είναι πολύ εύκολο να το δείτε σε λίγες μέρες που θα αναρτηθεί στο Διαδίκτυο.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ένα αριθμητικό παράδειγμα μπορείτε να μας δώσετε;
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. 100 το αντάλλαγμα. Εάν το ποσοστό που θα δώσει είναι λιγότερο …
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Το 100, θα είναι 100. Αν είναι παραπάνω, αν είναι 120, θα δώσει 120%. Αν 100 το ετήσιο αντάλλαγμα και το ποσοστό είναι 80, θα γίνει το 80-100, θα δώσει δύο φορές το 100, 200. Αν το αντάλλαγμα είναι 100 και το ποσοστό είναι 150, θα δώσει 250. Όταν μιλάμε απλά με τους αριθμούς, είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θέλω να ρωτήσω το εξής μια και είπαμε και για τα ταξί. Θα γίνει τελικά η απελευθέρωση; Θα υπάρξουν νέες άδειες που θα δοθούν για ταξί και τι θα γίνει και με τα ΚΤΕΛ; Γιατί διαβάσαμε χτες σε αρκετές εφημερίδες ότι μετά τις εμπορευματικές μεταφορές, επηρεάζονται και οι επιβατικές. Που προσανατολίζεστε σε αυτό το θέμα;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Γνωρίζετε ότι ολοκληρώθηκε η διαβούλευση για το προσχέδιο το οποίο παρουσιάσαμε όσον αφορά στις εμπορευματικές μεταφορές φορτηγά δημόσιας χρήσης. Από εκεί και πέρα είμαστε σε ένα διάλογο, σε μια επικοινωνία με τους φορείς που εκτελούν επιβατικό έργο με άλλα μέσα και νομίζω ότι η συζήτηση αυτή η οποία είναι ανοιχτή, μπορεί να καταλήξει σε μια συμφωνία.
Δεν είναι κάτι όμως το οποίο πρέπει δημοσίως να ανακοινώσουμε, πριν έχουμε κάτι το χειροπιαστό. Άρα τίποτε γύρω από τα θέματα αυτά δεν έχουμε να πούμε τώρα, είναι θέματα τα οποία μας απασχολούν. Αυτό το οποίο όμως προέχει, είναι να προχωρήσει και να ψηφιστεί με την τελική μορφή που θα λάβει, το νομοσχέδιο για τις εμπορευματικές μεταφορές.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα επιμείνω λίγο γιατί δεν πήρα απάντηση. Μας είχατε πει όταν μας παρουσιάζατε το νομοσχέδιο για τις εμπορευματικές μεταφορές ότι δεν πρόκειται να έχουμε απελευθέρωση στα ταξί, ότι θα γίνει εκσυγχρονισμός. Και ρωτώ συγκεκριμένα: θα έχουμε νέες άδειες σε ταξί;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Γιατί πρέπει να σας απαντήσω τώρα, για ένα θέμα για το οποίο θέλω να συζητήσουμε σε μια επόμενη φάση;
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Γιατί το έγραψαν πολλές εφημερίδες χτες και κυκλοφορεί και θέλουμε να ξέρουμε τι γίνεται. Γι' αυτό. Τα διαψεύδετε αυτά;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Σας λέω λοιπόν ότι το θέμα αυτό, είναι ένα θέμα το οποίο το συζητούμε με τους εκπροσώπους των αντίστοιχων επαγγελματικών φορέων, δεν έχουμε κάτι προς ανακοίνωση γιατί αυτό δεν θα ήταν και ιδιαίτερα υπεύθυνο, τουλάχιστον στη φάση των συζητήσεων στην οποία βρισκόμαστε.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Υπουργέ θα ήθελα να σας ρωτήσω, εάν μπορείτε να μας το πείτε σήμερα, πότε βλέπετε ότι μπορεί να υπάρξουν οι πρώτοι ιδιώτες στο δίκτυο του ΟΣΕ και για επιβατικές μεταφορές και για εμπορευματικές. Εάν τελικά η πορεία των έργων του Σιδηροδρόμου επιτρέπει να δώσετε εσείς ή η ΕΡΓΟΣΕ ένα χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του ΠΑΘΕ και με την ηλεκτροκίνηση, να ξέρουμε δηλαδή πότε τελειώνει αυτό το πράγμα. Και το τρίτο ερώτημά μου αν μου επιτρέπετε είναι αυτό για τις συγκοινωνίες έτσι όπως το θέσατε. Πάμε σε μια αλλαγή του ποσοστού της επιδότησης. Το καθήκον που έχουν να κάνουν οι συγκοινωνιακοί Οργανισμοί ποιο είναι για να αυξήσουν τα έσοδά τους, ή να περισώσουν από τις δαπάνες τους; Να περικοπούν δρομολόγια; Λειτουργικές δαπάνες; Υπερεργασίες; Υπερωρίες; Θα ανατραπούν συλλογικές συμβάσεις; Ποιο είναι το πλαίσιο;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Επειδή σήμερα συζητούμε για το Εμπορευματικό Κέντρο θα ήθελα να μην επεκταθούμε σε άλλα θέματα γιατί αντιλαμβάνεστε -σέβομαι τις ερωτήσεις που μου κάνετε- πως δεν επιτυγχάνουμε αυτό που τουλάχιστον επιδιώκουμε εμείς, την επικέντρωση του ενδιαφέροντος στο μείζον θέμα το οποίο σήμερα σας παρουσιάζουμε.Από εκεί και πέρα πρέπει να σας πω ότι ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα οι αστικές συγκοινωνίες στην Αθήνα, αφορά εμάς, αφορά και τους επικεφαλής των Οργανισμών αυτών που ανέλαβαν προσφάτως καθήκοντα. Δεν υπάρχει κάποιος βίαιος τρόπος προκειμένου να περιορίσουμε την κρατική επιδότηση στο ποσοστό του 50%, όμως είναι ο στόχος τον οποίο έχουμε θέσει και αυτή η τάση πρέπει να αποκτήσει μια δυναμική. Με αυτόν το στόχο πρέπει να λειτουργούν οι συγκοινωνιακοί φορείς.
Υπάρχουν τεράστια περιθώρια να κάνουν οικονομίες κλίμακος και μέσα από τις συγχωνεύσεις για τις οποίες έχουμε μιλήσει και βεβαίως με μια αποτελεσματικότερη διαχείριση στη λειτουργία των Οργανισμών αυτών, μια καλύτερη, αποτελεσματικότερη δρομολογιακή πολιτική, μπορούν να επιτύχουν αυτόν το στόχο. Όσον αφορά στους ιδιώτες οι οποίοι ενδιαφέρονται ίσως να ενταχθούν σε αυτή τη σιδηροδρομική επιβατική - εμπορευματική αγορά, θα μου επιτρέψετε να μην απαντήσω λόγω αναρμοδιότητας. Εγώ πάντως δεν ενδιαφέρομαι, κάποιος από εμάς δεν ενδιαφέρεται, αν υπάρχουν ιδιώτες οι οποίοι ενδιαφέρονται, ασφαλώς θα έχουν αυτήν τη δυνατότητα εφόσον υπάρχει το πλαίσιο εκείνο, το οποίο τους το επιτρέπει. Θέτει δηλαδή τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα μπορούν να δραστηριοποιούνται σε αυτήν την αγορά. Είναι κάτι, το οποίο το προετοιμάζουμε και πολύ σύντομα θα υπάρχει. Αλλά δεν έχουμε, για να διευκολύνω κάπως τη γνώση σας, και κάποια πίεση από συγκεκριμένους φορείς, οι οποίοι αναμένουν να ενταχθούν σε αυτήν την αγορά, εφόσον διαμορφώσουμε το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο. Αν εκδηλωθεί ενδιαφέρον μετά την ψήφιση του σχετικού πλαισίου, ευχάριστο θα είναι και καλοδεχούμενο. Μέχρι τώρα πάντως δεν έχουμε κάποιο στοιχείο υπόψη μας.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εσείς θα είστε έτοιμοι με το πλαίσιο φέτος;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Γενικά θα ήθελα να σας πω ότι θέλουμε ένα χρόνο. Από τότε που αναλάβαμε καθήκοντα θέλουμε ένα χρόνο. Ας πω στο τέλος του 2010, για να μας αξιολογήσετε με βάση το έργο που θα έχουμε κάνει. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του 2010 θα έχουμε ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία θα αρχίσει να εφαρμόζεται για όλα τα θέματα και για το συγκεκριμένο. Δώστε μας αυτόν το χρόνο.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Για τα έργα έχουμε να πούμε τίποτε;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη πιστεύω ότι θα ολοκληρωθούν μέσα στο 2014 που είναι ο στόχος. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε κάποια προβλήματα, τα οποία κι αυτά έρχονται από το παρελθόν είναι τα ιστορικά βάρη που πρέπει να διαχειριστούμε, σε κάποια σημεία.
Στο Καλλίδρομο έχουμε κάποια προβλήματα, έχουμε καθυστερήσεις οι οποίες είναι μεγάλες, ίσως και αδικαιολόγητες, αλλά αυτό είναι αντικείμενο μιας ειδικής συζήτησης. Μας απασχολεί και θα κάνουμε σε συνεννόηση με τους επικεφαλής του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ τις απαραίτητες κινήσεις για να ξεμπλοκάρουμε.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Υπουργέ, για το έργο στο Θριάσιο μία ακόμη ερώτηση εάν οι εταιρείες που πρόκειται να συμμετάσχουν, θα πάρουν δάνεια με εγγύηση Δημοσίου.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ασφαλώς δεν θα προσφερθεί εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου στις εταιρείες, στα ιδιωτικά συμφέροντα δηλαδή, τα οποία θα κινητοποιηθούν για να κερδίσουν αυτό το διαγωνισμό. Είναι αυτονόητο αυτό το οποίο λέω.
Όσον αφορά στην επίσκεψη του επικεφαλής της μεγάλης εταιρείας Cosco στην Ελλάδα, πράγματι έχει προγραμματιστεί συνάντηση μαζί του και με το επιτελείο του στο πλαίσιο της επίσκεψής του. Η συνάντηση αυτή θα γίνει νομίζω την Πέμπτη 20 του μηνός το πρωί και θα συζητήσουμε όλα τα θέματα τα οποία μπορεί να εκτιμήσουμε ότι έχουν ενδιαφέρον για εκείνους και βεβαίως για μας και την Ελληνική Οικονομία.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Μιλάει εκτός μικροφώνου) Θα ήθελα να σας ρωτήσω, υπήρξαν δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία η πολιτική ηγεσία ζήτησε να συναντηθεί και με αντιπροσωπείες των Κινέζων και με αντιπροσωπεία των Γάλλων. Οι δεύτεροι εξ αυτών μάλιστα είναι ενθουσιασμένοι από την ξενάγηση στους χώρους. Υπάρχει κάτι καινούργιο σε αυτό;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν υπάρχει κάτι καινούργιο. Έχουν γίνει συζητήσεις σε υπηρεσιακό επίπεδο, αλλά δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Νομίζω ότι όλα αυτά μπορούμε να τα συζητούμε -και το αντιλαμβάνεστε είναι λογικό αυτό που λέω- από την ώρα που καταθέσουμε εμείς την πρότασή μας ώστε να είναι διαμορφωμένο το τοπίο, επί του οποίου ο καθένας καλείται να λάβει θέση. Άρα θα περιμένουμε λίγο ακόμη.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Συγνώμη μια διευκρινιστική σε συνέχεια άλλης ερώτησης, γιατί ο κόσμος ενδιαφέρεται και γι' αυτό. Έχουμε λοιπόν 70% επιδότηση του εισιτηρίου η οποία λέτε γίνεται 50-50. Πότε θα μετακυλήσει αυτό στον επιβάτη;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Σας είπα ότι είναι κάτι που μας απασχολεί. Μίλησα θεωρητικώς και ανέφερα τη σχέση κρατικής επιδότησης και εσόδων από τη λειτουργία της ίδιας της εταιρείας του συγκοινωνιακού φορέα, σε άλλες χώρες της Ευρώπης και είπα μια υγιής σχέση είναι το 50-50. Αυτό πρέπει να επιδιώξουμε να γίνει και στην Λλάδα. Μόνο αυτό είπα. Τίποτε άλλο.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Μιλάει εκτός μικροφώνου)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Προσπαθούμε να βάλουμε μπροστά ένα έργο το οποίο ξεκίνησε το '70, 40 χρόνια. Είδατε πόσο εύκολα περνάνε 40 χρόνια!
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εμείς δεν λέμε ότι θα μετακυλήσει …
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Σας είπα ότι μέσα στο 2010 δεν μπορούμε να συζητάμε για αύξηση των τιμολογίων στους συγκοινωνιακούς φορείς.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Επειδή συζητούμε για συγχωνεύσεις όμως των συγκοινωνιών. Μαζί με του συγχώνευση και τον εκσυγχρονισμό μπορούμε να έχουμε και τη μετακύληση, το 50-50.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Σας είπα ότι μπορεί να έχουμε οικονομίες κλίμακος, μπορεί να έχουμε μια επιχειρησιακή λειτουργία η οποία εξοικονομεί πόρους για τους συγκοινωνιακούς φορείς, αλλά νομίζω ότι μέσα σε έναν χρόνο δεν θα έχουμε πετύχει το 50-50. Ευχαριστούμε πολύ.