Σάββατο 24 Απριλίου 2010

Επιστολή του Γ. Γραμματέα των Μηχανοδηγών κ. Τουρλή Βασιλείου προς τον πρόεδρο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ με θέμα σχετικά με την συγκρότηση του νέου διοικητικού Συμβούλιου της Εταιρίας.

Κύριε Πρόεδρε
1.- Παρέλαβα για δεύτερη φορά μετά την ματαίωση της πρώτης, την παραπάνω (β) σχετική πρόσκλησή σας με την οποία με καλείτε σήμερα και ώρα 13.00 να συμμετάσχω ως μέλος του αναδιορισθέντος Δ.Σ. της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. στην πρώτη συνεδρίασή του σε συγκρότηση σε Σώμα, όπως αυτό συντίθεται με την κοινή Υπουργική Απόφαση που έχει δημοσιευθεί πρόσφατα στο (α) σχετικό ΦΕΚ.
2.- Με λύπη μου διαπιστώνω, ότι αυθαιρέτως έχουν απαλειφθεί τα ονόματα των εκπροσώπων των εργαζομένων από την δημοσιευμένη σύνθεση στο παραπάνω ΦΕΚ των Μελών του Δ.Σ., όπως παγίως συνέβαινε μέχρι σήμερα και επιβάλλεται εκ του νόμου, μετά από κάθε αντικατάσταση Μελών που επέφεραν οι εκάστοτε συναρμόδιοι Υπουργοί!!!
3.- Σας γνωρίζω ότι την 19-4-2010 αντιστοίχως συγκλήθηκε και συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Δ.Σ./ΟΣΕ όπου κατά πανομοιότυπο τρόπο στο αντίστοιχο ΦΕΚ Νο 123/9-4-2010 έχουν απαλειφθεί τα ονόματα των μέχρι σήμερα νομίμως συμμετεχόντων στη σύνθεση του Δ.Σ./ΟΣΕ των εκπροσώπων των εργαζομένων κ.κ. Καραπάνου Δημητρίου και Λεβέντη Αθανασίου. Οι συνάδελφοι αυτοί δεν προσεκλήθησαν διότι δεν αναγράφονταν στο σχετικό ΦΕΚ τα ονόματά των όπως και συμβαίνει και στην περίπτωσή μας.
4.- Κατόπιν αυτών, επειδή θεωρώ ότι η εκπροσώπηση των εργαζομένων είναι κορυφαία θεσμική κατάκτηση και δικαίωμα ιδιαίτερα σήμερα, ισότιμης συμμετοχής και ενιαίας εφαρμογής και όχι κατά περίπτωση δυνητικής παραχώρησης εκ μέρους συναρμοδίων Υπουργών, υποκρύπτουσα ενδεχομένως άλλες σκοπιμότητες, δεν νομιμοποιούμαι να συμμετάσχω σε μεθοδεύσεις φαλκίδευσης της εκπροσώπησης των εργαζομένων στον εργασιακό χώρο των Σιδηροδρομικών.
5.- Καλώ τόσο εσάς, όσο και τους αρμοδίους Υπουργούς αλλά και την μέχρι στιγμής αδρανούσα ΠΟΣ, να παρέμβετε και να επαναφέρετε ενιαία την νομιμότητα και σοβαρότητα της λειτουργίας των Θεσμικών Οργάνων και κατακτήσεων.
Με τιμή
Βασίλειος Τουρλής