Κυριακή 21 Μαρτίου 2010

Ανάστατοι οι σιδηροδρομικοί για φορολόγηση του εφάπαξ. Περιμένουν διευκρινήσεις από το Υπουργείο Οικονομικών

Οι πληροφορίες για φορολόγηση του εφάπαξ και των 12 μισθών με συντελεστεί 40% έχουν προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στους σιδηροδρομικούς. Το Υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να ξεκαθαρίσει κατά την συζήτηση στην Βουλή αν η αύξηση φόρων στις αποζημιώσεις συμπεριλαμβάνει και το εφάπαξ. Τι αναφέρει τι σχετικό άρθρο για τις αποζημιώσεις. «Αύξηση φόρων για όσους απολύονται και λαμβάνουν υψηλές αποζημιώσεις προβλέπει το νομοσχέδιο καθιερώνοντας κλίμακα φόρου και στις αποζημιώσεις. Με τις αλλαγές, τα πρώτα 30.000 ευρώ είναι αφορολόγητα και στα επόμενα 30.000 ευρώ (για το κλιμάκιο έως τα 60.000 ευρώ) ο φόρος ανέρχεται σε 10%. Στο κλιμάκιο 60.000-100.000 ευρώ ο συντελεστής διαμορφώνεται σε 20%, για να αυξηθεί σε 30% στο επόμενο κλιμάκιο από 100.000 έως 150.000 ευρώ και να καταλήξει σε 40% για αποζημιώσεις άνω των 150.000 ευρώ. Μέχρι σήμερα, οι αποζημιώσεις απόλυσης φορολογούνται με συντελεστή 20% για ποσά πάνω από 20.000 ευρώ».
Κατά την καταβολή
«Ο φόρος παρακρατείται κατά την πληρωμή της αποζημίωσης στον δικαιούχο, ενώ το νομοσχέδιο προβλέπει ότι η κλίμακα φορολόγησης αποζημιώσεων εφαρμόζεται πέραν των απολύσεων και για κάθε εφάπαξ αποζημίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγω διακοπής της σχέσης εργασίας ή άλλης σύμβασης, η οποία συνδέει τον φορέα με τον δικαιούχο της αποζημίωσης. Με την κλίμακα αυτή φορολογείται και «κάθε αποζημίωση που συμφωνείται ή επιδικάζεται σε οποιονδήποτε για λόγους ηθικής βλάβης».