Δευτέρα 15 Μαρτίου 2010

Αναγκαία η λειτουργία Πληροφοριακού γραφείου συντάξεων του ΟΣΕ στην Θεσσαλονίκη.

Την αναγκαιότητα σύστασης γραφείου, με αρμοδιότητα ενημέρωσης των υπαλλήλων του ΟΣΕ σε θέματα συνταξιοδοτικά επισημαίνουν οι εργαζόμενοι του ΟΣΕ στην Μακεδονία. Είναι αδιανόητο λένε οι εργαζόμενοι, η Θεσσαλονίκη να στερείται ενός τέτοιου γραφείου και να αναγκάζονται οι ενδιαφερόμενοι να ταλαιπωρούνται πηγαίνοντας στην Αθήνα. Το γραφείο που υπάρχει στην διεύθυνση της οδού Μοναστηρίου 93 του ΟΣΕ έχει περιορισμένες αρμοδιότητες μας τόνισε η υπάλληλος του γραφείου. « Η δική μου αρμοδιότητα είναι να διεκπεραιώνω τα έγραφα που με προσκομίζουν οι εργαζόμενοι που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν» μας επισήμανε η τμηματάρχης κ. Θεοδοσία Αρβανιτοπούλου. Από το γραφείο Απονομής συντάξεων του ΤΑΠΟΤΕ μας ενημέρωσαν ότι μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο παραπάνω γραφείο και στις ώρες από 12 μέχρι την λήξη της Βάρδιας. Πληροφορίες στο τηλ. 2108110100.