Πέμπτη 11 Μαρτίου 2010

Εικόνες από την συγκέντρωση της ΓΣΕΕ στο ΕΚΘ