Παρασκευή 19 Μαρτίου 2010

Την Κυριακή 28 Μαρτίου 2010 ώρα 03.00 π.μ. οι δείκτες των ρολογιών θα μετακινηθούν μια ώρα μπροστά, από 03.00 σε 04.00.