Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2010

Εξώδικη δήλωση του πρώην Γενικού διευθυντή Εμπορευμάτων του ΟΣΕ κ. Λεωνίδα Μόσχου

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Λεωνίδα Μόσχου του Χρήστου, κάτοικου Αθηνών οδός Γαρδικίου αριθμός 12.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία « ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.» που εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής οδός Μπενάκη και εκπροσωπείται νόμιμα. Με την ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματος μου και σε απάντηση των δημοσιευθέντων σε βάρος μου στο υπ’αριθμ. 1425/31.1.2010 φύλλο του Έθνους της Κυριακής, αναληθών και συκοφαντικών για το πρόσωπο μου γεγονότων, σας κάνω γνωστά τα ακόλουθα : Στη σελίδα 27 του προαναφερόμενου φύλλου της εφημερίδας Σας, ο δημοσιογράφος Κώστας Νάνος αναφέρει στο δημοσίευμα του επί λέξει τα εξής: (Ο σύζυγος οδηγός στα «μαύρα βαγόνια » του Οργανισμού. Την απόφαση της νέας απόσπασης της υπαλλήλου δεν φάνηκε να επηρεάζει το γεγονός ότι η ίδια είναι σύζυγος του πρώην διευθυντή Εμπορευμάτων του Ο.Σ.Ε., Λεωνίδα Μόσχου, ο οποίος αποπέμφθηκε το 2008 από τον πρώην υπουργό Μεταφορών, Κωστή Χατζηδάκη, εξαιτίας της φερόμενης εμπλοκής του στο κύκλωμα με τα «μαύρα βαγόνια».
Πρόκειται για την υπόθεση η οποία αποκαλύφθηκε όταν έγινε το σιδηροδρομικό ατύχημα στο Μπράλο που διαπιστώθηκε ότι η εμπορική αμαξοστοιχία μετέφερε τότε αδήλωτα βαγόνια…….»)
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το πιο πάνω ατύχημα έγινε στις 14 Ιουλίου 2008 και ώρα 3.40 πρωινή. Το τότε χρονικό διάστημα δεν ήμουν γενικός διευθυντής , όπως αναληθώς ισχυρίζεστε στο δημοσίευμα Σας, καθότι από τον μήνα Ιούνιο του ιδίου έτους είχα αποχωρήσει από αυτή τη θέση. Ουδεμία σχέση και ευθύνη έχω για το πιο πάνω ατύχημα, οι δε υπεύθυνοι αναφέρονται στο με ημερομηνία 6 Αυγούστου 2008 πόρισμα που έχει συνταχθεί από την διορισθείσα από τη Διοίκηση της ΕΔΙΣΥ επιτροπή. Αν και γνωρίζατε ότι εκείνο το χρονικό διάστημα δεν κατείχα την πιο πάνω θέση, εσείς ενεργήσατε κατ’ αυτό τον τρόπο προκειμένου να θίξετε την τιμή και την υπόληψη μου.
Επίσης σας γνωρίζω ότι κατά το χρονικό διάστημα, Μάρτιος 2004 –Μάρτιος 2005, που εκτελούσα τα καθήκοντα του διευθυντή προσωπικού του Ο.Σ.Ε., τα διάφορα πριμ –μπόνους εδόθησαν εν όψει των Ολυμπιακών αγώνων, με εντολή του τότε διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού. Αυτός έδωσε τα ανωτέρω πριμ και όχι ο διευθυντής προσωπικού, ο οποίος δεν είχε τέτοια αρμοδιότητα.
Τέλος θέλω να Σας γνωρίσω ότι κατά το χρονικό διάστημα που εκτελούσα τα καθήκοντα του Γενικού διευθυντή εμπορευμάτων μεταφορών τα έσοδα του οργανισμού από 15.000.000 ευρώ ανήλθαν στο ποσό των 45.000.000 ευρώ, δηλαδή μέσα σε χρονικό διάστημα τριών ετών αυξήθηκαν κατά ποσοστό 300%. Μετά από αυτή την πραγματική κατάσταση ξέσπασε σε βάρος μου από τους ανταγωνιστές του Οργανισμού ένας ανελέητος πόλεμος, που είχε ως αποτέλεσμα την αντικατάσταση μου με άλλο πρόσωπο από τον τότε Υπουργό Μεταφορών. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια και όχι αυτά που αναφέρονται στο πιο πάνω δημοσίευμα Σας. Επειδή τα όσα αναφέρονται για το πρόσωπο μου στο υπ’ αριθμ. 1425 φύλλο του Έθνους της Κυριακής , είναι ανακριβή, κακόβουλα και συκοφαντικά για το πρόσωπο μου. Διαμαρτύρομαι γι’ αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά Σας και Σας ΚΑΛΩ όπως στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας και προς αποκατάστασης της αλήθειας, δημοσιεύσετε την παρούσα επιστολή μου, ως έχει. Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.» που εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου οδός Μπενάκη και εκπροσωπείται νόμιμα, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και να αντιγράψει αυτή ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.
Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2010