Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2010

Τα Τέμπη αφορμή για αλλαγή προσανατολισμού στον Ελληνικό σιδηρόδρομο.Ανεξάρτητα αν πραγματοποιηθεί η όχι προτεινόμενη λύση για κυλιόμενη σιδηροδρομική μεταφορά οχημάτων στα Τέμπη μεταξύ των σταθμών Ραψάνης - Ευαγγελισμού, χρησιμοποιώντας την παλιά σιδηροδρομική γραμμή, ένα είναι βέβαιο ότι το πρόβλημα των Τεμπών, θα επίσπευση τις διαδικασίες αλλαγής προσανατολισμού των σιδηροδρομικών μεταφορών στην χώρα μας. Ήδη μεταφορικές εταιρίες στην χώρα μας πιέζουν για την δρομολόγηση ειδικών τρένων μεταφοράς βαρέων οχημάτων τύπου νταλίκας αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα του τρένου, δεδομένου και της πλήρους απελευθέρωσης των σιδηροδρομικών μεταφορών σε όλη την Ευρώπη. Σήμερα το 44% του συνόλου των μεταφερόμενων εμπορευμάτων στην ΕΕ διακινείται οδικώς, έναντι 39% που αντιστοιχεί στις θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων, 10% στις σιδηροδρομικές μεταφορές και 3% στην εσωτερική ναυσιπλοΐα. Οι οδικές μετακινήσεις κυριαρχούν στην περίπτωση των επιβατικών μεταφορών (ως επί το πλείστον ταξίδια με αυτοκίνητο) και αντιπροσωπεύουν το 81% έναντι του 6% των σιδηροδρομικών και του 8% των αεροπορικών μετακινήσεων. Η στροφή των εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών από τα οδικά μέσα σε λιγότερο ρυπογόνα μέσα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μια βιώσιμη πολιτική μεταφορών. Μια άλλη προτεραιότητα θα αποτελέσει επίσης η ενοποίηση των διαφόρων μέσων μεταφοράς με τον συνδυασμό οδικών-σιδηροδρομικών, θαλάσσιων-σιδηροδρομικών ή σιδηροδρομικών-αεροπορικών μεταφορών. Η στροφή των ευρωπαϊκών κρατών στον τομέα των συνδυασμένων μεταφορών με βασικό όχημα τον σιδηρόδρομο είναι πλέον εμφανής.