Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2010

Σε λίγο Βαρυσήμαντο άρθρο του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Γιάννη Μαγκριώτη στα «Σιδηροδρομικα Νέα»