Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2009

Εικόνες από τον σιδηροδρομικό σταθμό Διαλογής Θεσσαλονίκης
Φωτογραφικά
στιγμιότυπα από τον σιδηροδρομικό σταθμό Διαλογής Θεσσαλονίκης την ώρα που το προσωπικό σχηματίζει τις αμαξοστοιχίες για αναχώρηση. Κοντά τους πάντα οι πιστοί τους φίλοι.