Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2009

Πάλι στο στόχαστρο τα καλώδια του ΟΣΕ


Στόχος κλοπής έγιναν για μια ακόμη φορά καλώδια που χρησιμοποίει ο ΟΣΕ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του. Η πρώτη κλοπή έγινε στον Ασπρόπυργο και η δεύτερη στην Θήβα.