Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2009

Τα ελλείμματα το βαρύ φορτίο για την νέα διοίκηση του ΟΣΕ


Το μεγάλο πρόβλημα των ελλειμμάτων του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος καλείται να αντιμετώπιση η νέα διοίκηση που αναμένεται εντός των προσεχών ήμερων να τοποθετηθεί. Καλείται να διαχειριστεί το πιο δύσκολο και συνάμα αναγκαίο για την επιβίωση του Ελληνικού σιδηροδρόμου οικονομικό πρόβλημα αυτό των ελλειμμάτων. Η νέα διοίκηση θα βρίσκεται υπό συνεχή έλεγχο του πολιτικού της φορέα σε κάθε βήμα και σε κάθε απόφαση της. Στόχος του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων είναι να φάνουν άμμεσα τα αποτελέσματα της χρηστής διαχείρισης των οικονομικών του Οργανισμού και αναστροφή του συνεχούς αυξανόμενου ελλείμματος του, το όποιο αγγίζει τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ. Στα πλαίσια του προγράμματος μειώσεις των ελλειμμάτων του ΟΣΕ συμφώνα με πληροφορίες μπαίνουν στο στόχαστρο και οι αμοιβές των εργαζομένων. Για τον λόγο αυτό είναι πιθανόν λένε οι πληροφορίες να συσταθεί επιτροπή ελέγχου των αμοιβών των υπάλληλων για να διαπιστωθεί αν αυτές συνάδουν με το παραγόμενο κατά κλάδο έργο και αν είναι πραγματικές η πλασματικές . Πρόσφατα είδαν το φως της δημοσιότητας αμοιβές «υψηλόμισθων» υπαλλήλων προκαλώντας κοινή γνώμη. Από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι δικαιολογούν τις αυξημένες αμοιβές επικαλούμενοι την έλλειψη προσωπικού οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να δουλεύουν υπερωρίες. Όλοι είναι πεπεισμένοι στο σιδηρόδρομο ότι η κατάσταση δεν πάει άλλο και ότι επιβάλλεται να παρθούν τα αναγκαία μετρά πριν κατάσταση γίνει μη αναστρέψιμη.