Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2019

Συμπληρωματική σύμβαση για την αναβάθμιση του φωτισμού στο Πάρκο Σιδηροδρόμων.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ σύμβαση υπέγραψαν τη Δευτέρα ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος και ο νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Συντήρηση – Αναβάθμιση Η/Μ εγκαταστάσεων σε κοινόχρηστους χώρους (Δημοτικό Πάρκο, parking Νέδοντα, κ.λπ.)».

Υπενθυμίζεται ότι ο διαγωνισμός είχε κατακυρωθεί στην εταιρεία Χρονόπουλος ΑΤΚΕΕ, που προσέφερε έκπτωση 58,08 % για έργο προϋπολογισμού 375.000,00 με Φ.Π.Α. Η συμπληρωματική σύμβαση υπεγράφη μετά από έγκριση του Τεχνικού Συμβουλίου και είναι ύψους 77.562,13 ευρώ με το ΦΠΑ.

Στόχος είναι η αναβάθμιση του φωτισμού του Δημοτικού Πάρκου Σιδηροδρόμων, μαζί με παρέμβαση ηλεκτροφωτισμού σε όμορους κοινόχρηστους χώρους έμπροσθεν του Διοικητηρίου και του ΔΗΠΕΘΕΚ μετά την εκεί ανάπλαση, καθώς και παρέμβαση για την εξασφάλιση του φωτισμού του βορείου πάρκινγκ στο καλυμμένο τμήμα του Νέδοντα.

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου, όπως αυτό περιεγράφη αρχικά στην μελέτη της Υπηρεσίας. Κατά την κατασκευή του έργου παρουσιάσθηκε η ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, που αφορούν στην ολοκλήρωση του αρχικού φυσικού αντικειμένου και, μετά την εκτέλεση τους, θα συμβάλουν στην ασφαλή λειτουργία του δικτύου ΗΛΜ του Δημοτικού Πάρκου Σιδηροδρόμων και, κατά συνέπεια, στην προστασία των πολιτών που το χρησιμοποιούν. Οι συμπληρωματικές εργασίες περιλαμβάνουν τα εξής:
Βραχίονας φωτιστικού τύπου «κατάρτι»
Συμπλήρωση ηλεκτρολογικού υλικού σε υφιστάμενο πίλλαρ πλησίον περιοχής Πατινάζ
Συμπλήρωση ηλεκτρολογικού υλικού σε υφιστάμενο πίλλαρ πλησίον περιοχής κτηρίου Σταθμού (γενικός πίνακας)
Συμπλήρωση ηλεκτρολογικού υλικού στα πίλλαρς στο Πάρκο για την τροφοδοσία νέων φωτιστικών σωμάτων
Ηλεκτρολογικός πίνακας εισόδου πεζογέφυρας
Ηλεκτρολογικός πίνακας Δημοτικού Πάρκου Σιδηροδρόμων πλησίον πρώην Παιδικού Σταθμού
Αντικατάσταση διακλαδωτήρων ιστού φωτισμού
Κατασκευή θυρίδων πίλλαρ
Αντικατάσταση – τοποθέτηση καλύμματος θυρίδας ιστών φωτισμού.

foninews.gr