Τρίτη 23 Απριλίου 2024

Σιδηροτροχιές του 1885 που χρησιμοποιήθηκαν για κιγκλιδώματα ξηλώνονται…


Σιδηροτροχιές του 1885 που χρησιμοποιήθηκαν για κιγκλιδώματα, ξηλώνονται μετά τα έργα που εκτελούνται για την υπογειοποίησης των γραμμών στην λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως.

Στο μήνυμα του φίλος αναγνώστης, το όποιο συνοδεύει με φωτογραφικά στιγμιότυπα, αναφέρει:

Σάς επισυνάπτω φωτογραφίες από τις σιδηροτροχιές με ημερομηνία 1885 και συναφείς πληροφορίες κατασκευής τους, που είχαν τοποθετηθεί ως κιγκλιδώματα μεταξύ των σιδηροδρομικών γραμμών και της εκατέρωθεν αυτών Λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως, και που στις ημέρες μας κατά τις εργασίες υπογειοποίησης του δικτύου αφαιρούνται σωρηδόν.
Ελπίζω οι υπεύθυνοι να έχουν κρατήσει καμία για ενθύμιο.»
Ελπίζουμε οι φίλοι του σιδηροδρόμου να λάβουν σοβαρά το μήνυμα του αναγνώστη μας, τον οποίο και  ευχαριστούμε θερμά

sidirodromikanea.blogspot.com