Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018

Πληροφοριακό σύστημα θα ελέγχει τη σύμβαση εκτέλεσης των άγονων γραμμών από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ.


Στο άρθρο 80 του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις» αναφέρεται ότι για την διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης και αποτελεσματικής εκτέλεσης της σύμβασης προβλέπεται η ανάπτυξη κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς δεσμεύονται για την καταχώρηση αξιόπιστων δεδομένων.

Οι άγονες γραμμές έχουν ανατεθεί στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ για την περίοδο 2016 έως και 2020.

Πηγή: metaforespress.gr