Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012

Δικαιολογητικά για σύνταξη γήρατος και αναγνώρισης στρατιωτικής θητείας

Αναρτούμε για μια ακόμη φορά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την συνταξιοδότηση σας και την αναγνώριση της στρατιωτικής σας θητείας. Πατώντας στην ενότητα «Σε Τροχιά Συνταξιοδότησης» θα έχετε κάθε στιγμή τα έγγραφα που χρειάζεστε για την συνταξιοδότηση σας.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ
1.    ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
2.    ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ)
3.    ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΑΜΟΥ(ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ)
4.    ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΛΥΣΕΩΣ ΓΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
5.    ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΕΦΟΡΙΑΣ
6.    ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, ΣΥΖΥΓΟΥ
7.    ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ,:
        ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή
          ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΑΚΡΙΒΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
8.    ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
9.    ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΟΤΙ: ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ, ΔΕΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΑΣΦ.ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝ ΑΥΤΟ ΣΥΜΒΕΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΘΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ.
10. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΜΚΑ
11. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΣΥΝΤΑΞΗ (IBΑΝ) ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
12. ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΚΑΡΤΕΛΩΝ ΙΚΑ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΝΣΗΜΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ.
13. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΑΕΔ, ΕΑΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 10ΕΤΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΗΚΑΤΕ ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
14. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΦΟΡΕΑ (ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ)
15. ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
16. ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΟΣΕ: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2008 ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 016


ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 30? ΟΡΟΦΟΣ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 12 ΤΚ.15123 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΕΑΡΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ
1.     Αίτηση ,όπου θα αναφέρεται το προς αναγνώριση χρονικό διάστημα που επιθυμεί να αναγνωρίσει ο ασφαλισμένος καθώς και αν έχει συμπληρώσει ή όχι το 58° έτος της ηλικίας του
2.     Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α
3.     Εκκαθαριστικό σημείωμα των ακαθάριστων αποδοχών του προηγούμενου μήνα της αιτήσεως
4.     Φωτοτυπία αστυνομική ταυτότητας
5.     Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 15 99/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι:
        Το προς αναγνώριση χρονικό διάστημα της στρατιωτικής θητείας δεν έχει αναγνωριστεί σε άλλο ασφαλιστικό Ταμείο ή Δημόσιο και ότι στο ίδιο διάστημα δεν υπήρχε παράλληλη ασφάλιση
        Το έτος ένταξης του ασφαλισμένου στην κοινωνική ασφάλιση καθώς επίσης και το σύνολο των ετών ασφάλισης του
        Τον τρόπο πληρωμής που επιθυμεί να εξαγοράσει τον χρόνο (εφάπαξ-σε μηνιαίες δόσεις-ή με παρακράτηση από την σύνταξη του σε συνέχεια της καταβολή της πρώτης δόσης)
        Γνωρίζει ότι αν ο αναγνωριζόμενος χρόνος δεν χρησιμοποιηθεί για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος οι εισφορές δεν επιστρέφονται
Στην εφάπαξ καταβολή γίνεται εντός τριμήνου και υπάρχει έκπτωση 15%. Μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα γίνεται και η καταβολή της πρώτης δόσης-η οποία καθορίζει και την ημερομηνία καταβολής των επόμενων. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής κάποιας δόσης, το πόσο επιβαρύνεται με πρόσθετα τέλη που προβλέπονται από για τις καθυστερούμενες εισφορές. Στην περίπτωση παρακράτησης από την σύνταξη το πόσο της δόσης δεν μπορεί να ξεπερνά το % του πόσου της σύνταξης.


Για τους Μεταταγμένους για το  ΤΑΥΤΕΚΩ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΕΓΙΝΕ  Η  ΜΕΤΑΤΑΞΗ


Έγγραφο παραίτησης και ΦΕΚ παραίτησης (εάν η σύμβαση είναι ιδιωτικού δικαίου τότε δεν υπάρχει ΦΕΚ).
Πιστοποιητικό  υπηρεσιακών μεταβολών.

Οικονομικά στοιχεία τελευταίας διετίας για τον υπολογισμό του εφάπαξ. Εάν δεν έχει δυο χρόνια στην νέα υπηρεσία, τότε για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της μετάταξης έως την παραίτηση  ( στο έγγραφο να φαίνεται  μόνο ο βασικός μισθός).
Έγγραφο μετάταξης.
Εισφορές από την ημερομηνία μετάταξης έως την παραίτησή.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΟΣΕ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΙΕΤΙΑΣ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΥΛΛΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Για την επικουρική σύνταξη τακτικές αποδοχές  της τελευταίας δεκαετίας

ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΥΛΛΟ  ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΑΠΟ ΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ Σ Ε ΩΣ ΤΗ Ν ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ………………………
Ονοματεπώνυμο ….                                         ΕΤΟΣ 20….      
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΒΑΣ. ΜΙΣΟΟΣ ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟ ΜΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ 5,2%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ 4%
ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΙΦ/ΝΟΥ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΒΑΣ.ΜΙΣΘΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΕΦ. ΑΣΦ/ΝΟΥ
ΕΙΣΦΟΡΑ Ε Ρ Γ/Γ Η 75%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
,. ΜΑ ΡΤΙΟΣ
* ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Δ.ΠΑΣΧΑ 3·/.


ΌΧΙ

, ΜΑΙΟΣ
, ΙΟΥΝΙΟΣ
,. ΙΟΥΛΙΟΣ
Ε ΑΔΕΙΑΣ 3%


ΝΑΙ

.ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
,ο. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
„.ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
«.ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Δ.ΧΡΙΣΤ. 3%


ΌΧΙ

ΣΥΝΟΛΟ


Για την αποζημίωση λόγω γήρατος για τους μεταταγμένους περιμένουμε απαντήσεις και στην συνέχεια θα αναρτήσουμε πια δικαιολογητικά χρειάζονται. Όπως είναι γνωστό οι μεταταγμένοι θα καταθέσουν αιτήσεις για την αποζημίωση τους στις νέες υπηρεσίες που εργάζονται.