Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2011

Τελεσίγραφο από ΓΛΚ προς τα ταμεία

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΓΛΚ, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι την 31.12.2010, έπρεπε να είχαν εξοφληθεί στο πρώτο τρίμηνο του 2011, ωστόσο αυτό δεν έγινε και έτσι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου, αντί για μηδέν που προβλέπει το Μεσοπρόθεσμο,
ήταν στο τέλος Ιουλίου 6,5 δισ. ευρώ. Παράλληλα, κοινοποιήθηκε απόφαση του ΓΛΚ με την οποία κόπηκε επιχορήγηση 40 εκατ. ευρώ στο ΤΑΠ-ΟΣΕ, ενώ οι φορείς θα πρέπει να υποβάλουν χρονοδιάγραμμα εξόφλησης τω υποχρεώσεών τους έως... αύριο.