Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2010

Μπεκίρης: "Να κρατηθεί πάση θυσία ο σιδηρόδρομος στην Πελοπόννησο"


Ερώτηση στον Υπουργό Μεταφορών Δημήτρη Ρέππα
Αναγκαία είναι η συνέχιση λειτουργίας του ΟΣΕ στην Πελοπόννησο τονίζει ο Βουλευτής Αχαΐας και πρώην Υφυπουργός Μιχάλης Μπεκίρης με ερώτησή του προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Ο Αχαιός πολιτικός επισημαίνει τη σπουδαιότητα του σιδηροδρόμου ως περιβαλλοντικά φιλικού μέσου που εξυπηρετεί τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής. Παρόλα αυτά, και σύμφωνα με δημοσιεύματα, τα οικονομικά προβλήματα του οργανισμού και τα χρηματοοικονομικά δεδομένα του δικτύου της Πελοποννήσου φαίνεται πως οδηγούν κάποιους στην παύση λειτουργίας του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο. Ο κ. Μπεκίρης τονίζει πως περιβαλλοντικά, ιστορικά αλλά και κοινωνικά κριτήρια όπως επίσης και οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης μέσω της αναμόρφωσης της λειτουργίας του οργανισμού θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στη διαδικασία λήψης απόφασης. Ο Αχαιός Βουλευτής καταλήγει στην ερώτησή του ρωτώντας τον αρμόδιο Υπουργό τι προτίθεται να κάνει και μέσα σε ποιο χρονοδιάγραμμα για τη συνέχιση της λειτουργίας του δικτύου της Πελοποννήσου και την αναδιάρθρωση του προκειμένου να καταστεί κερδοφόρα η γραμμή.
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:
«Η λειτουργία του ΟΣΕ στην Πελοπόννησο είναι συνυφασμένη με την ανάπτυξη ολόκληρης της Πελοποννήσου. Επιπλέον δε, αποτελεί σημαντικό μέσο εξυπηρέτησης των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών της ευρύτερης περιοχής. Ο σιδηρόδρομος είναι ένα άκρως οικολογικό μέσο μεταφοράς που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Τα οικονομικά προβλήματα του οργανισμού τα οποία σχετίζονται μεταξύ άλλων με τις ανεξόφλητες οφειλές του Δημοσίου αλλά και τα χρηματοοικονομικά δεδομένα του δικτύου της Πελοποννήσου δε μπορεί και δεν πρέπει να είναι το μοναδικό κριτήριο για τη λήψη απόφασης κατάργησης του δικτύου της Πελοποννήσου. Περιβαλλοντικά, ιστορικά αλλά και κοινωνικά κριτήρια θα πρέπει να παίξουν ρόλο στην απόφαση. Επιπλέον δε, θα πρέπει η οικονομική αξιολόγηση να λαμβάνει υπόψη της και ενδεχόμενες προοπτικές μεσοπρόθεσμης ανάπτυξης μέσω της αναμόρφωσης της λειτουργίας του οργανισμού και του εκσυγχρονισμού του.  Κατόπιν των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του σιδηροδρόμου για την ανάπτυξη της Πελοποννήσου, ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο αρμόδιος Υπουργός τι προτίθεται να κάνει και μέσα σε ποιο χρονοδιάγραμμα για τη συνέχιση της λειτουργίας του δικτύου της Πελοποννήσου και την αναδιάρθρωση του προκειμένου να καταστεί κερδοφόρα η γραμμή».
BEST News