Δευτέρα, 31 Μαΐου 2010

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΔ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΟΣΕ.


«Μέχρι και σήμερα ο ΟΣΕ συνεχίζει να απασχολεί αρνητικά την κοινή γνώμη λόγω των έντονων προβλημάτων που παρουσιάζει με κυριότερα :
• τα διαχρονικά ελλείμματα και το χρέος του Οργανισμού τα οποία για το 2010 θα φθάσουν τα 10 δισ. ευρώ
• τη στρεβλή διάρθρωση του προσωπικού του που δημιουργεί υψηλό κόστος μισθοδοσίας και γενικότερης λειτουργίας του οργανισμού. Αποτέλεσμα αυτών είναι σήμερα ο ΟΣΕ να αποτελεί τον πιο προβληματικό δημόσιο οργανισμό της Ευρώπης, χρεώνοντας καθημερινά με 2,2 εκ. ευρώ τον Έλληνα φορολογούμενο. Είναι γνωστό ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2008 την προσπάθεια οικονομικής εξυγίανσης και διοικητικής αναδιάρθρωσης του ΟΣΕ παρουσιάζοντας ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανασυγκρότησης του Ελληνικού Σιδηροδρόμου. Το 2009 προωθήθηκαν οι ενέργειες για την υλοποίηση του σχεδίου, οι οποίες έμειναν εκκρεμείς λόγω των εκλογών του Οκτωβρίου.  Στόχος του σχεδίου ήταν η οικονομική εξυγίανση και ανάπτυξη του ΟΣΕ, ώστε να καταστεί μια εταιρία, σύγχρονη, χωρίς οικονομικά προβλήματα, που παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, με ασφάλεια, εφάμιλλες και ανταγωνιστικές εκείνων των σιδηροδρομικών εταιριών του εξωτερικού. Στην κατεύθυνση αυτή λάβαμε υπόψη μας τις Ευρωπαϊκές επιταγές και πήραμε μέτρα και πρωτοβουλίες, υλοποιώντας μεταξύ άλλων:
• Εξορθολογισμό των δρομολογίων, με περιορισμό των ζημιογόνων δρομολογίων
• Περικοπή των δαπανών
• Αύξηση των εσόδων, με αύξηση της τιμής των εισιτηρίων και της εμπορευματικής κίνησης
• Εταιρικό μετασχηματισμό με απόσχιση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και συγχώνευση των λοιπών τεσσάρων σε δύο, ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ
• αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας .
Δεν αρνούμαστε ότι η πολιτική αυτή θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει νωρίτερα.
Ωστόσο, η νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που προέκυψε μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου 2009 προχώρησε αναιτιολόγητα και χωρίς καμία εναλλακτική πρόταση στην ακύρωση εφαρμογής του σχεδίου που είχε ξεκινήσει η ΝΔ. Παρά το γεγονός ότι και η ίδια αναγνωρίζει ότι η εξυγίανση του ΟΣΕ είναι μονόδρομος, συνεχίζει μέχρι σήμερα να επιδεικνύει αδικαιολόγητη αδράνεια και στασιμότητα, περιοριζόμενη σε αποσπασματικές δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας καθώς και σε διαρροές μέσω του Τύπου για τις προθέσεις της. Κύριο χαρακτηριστικό αυτών είναι ότι, το «αναμενόμενο» σχέδιο της κυβέρνησης διαπνέεται ουσιαστικά στους βασικούς του άξονες, από τη φιλοσοφία του σχεδίου, που η κυβέρνηση της ΝΔ είχε καταρτίσει και παρουσιάσει. Για τη Νέα Δημοκρατία η εξυγίανση του ΟΣΕ, στη σημερινή δυσμενή οικονομική συγκυρία για τη χώρα, αποτελεί θέμα ύψιστης προτεραιότητας. Στην κατεύθυνση αυτή υπάρχουν βασικές αρχές, στο πλαίσιο των οποίων θα πρέπει να εκπονηθεί μια συγκεκριμένη πολιτική που θα οδηγεί στη διάσωση του Οργανισμού, όπως :
• Ο σιδηρόδρομος αναγνωρίζεται ως σημαντικό εθνικό κεφάλαιο και σημαντικό μέσο μεταφοράς με σαφή κοινωνικό αλλά και οικολογικό χαρακτήρα που έχει και πρέπει να έχει βασικό ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας.
• Η εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων και η χρήση σύγχρονων χρηματοοικονομικών εργαλείων (π.χ. ΣΔΙΤ) είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των απαιτούμενων έργων εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου.
• Η διοικητική αναδιάρθρωση του Οργανισμού θα πρέπει να διέπεται από το λειτουργικό διαχωρισμό της υποδομής και της εκμετάλλευσης όπως επιβάλλουν οι νέοι κανονισμοί της Ε.Ε..
• Ενίσχυση των μηχανισμών και μέτρων για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών σε συνεργασία με οργανισμούς άλλων χωρών καθώς και διεθνείς οργανισμούς και με σεβασμό στους εθνικούς και διεθνείς κανόνες ασφαλείας, που ισχύουν στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών.
• Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και σύγχρονων συστημάτων ηλεκτροκίνησης και τηλεδιοίκησης για την καλύτερη λειτουργία και ανάπτυξη του τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών.
• Θέσπιση, διασφάλιση και εγκαθίδρυση κανόνων πλήρους διαφάνειας στην οικονομική διαχείριση του Οργανισμού με βελτίωση των διαδικασιών προμηθειών και αναθέσεων και ενίσχυση του έργου της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου του Οργανισμού.
• Αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων marketing για την προσέλκυση νέων πελατών.
• Καθιέρωση τιμολογιακής πολιτικής που να βασίζεται σε εμπορικά κριτήρια και να είναι ανταγωνιστική σε σχέση με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς.
• Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας οργανισμού με τη χρήση σύγχρονων μεθοδολογικών εργαλείων όπως sale and leaseback κτηρίων και οικοπέδων.
• Ανάπτυξη και συνεχή εκπαίδευση του Ανθρώπινου Δυναμικού με κατάλληλα προγράμματα καθώς επίσης εγκατάσταση αντικειμενικών συστημάτων αξιολόγησης προσωπικού και καθιέρωση προγραμμάτων επιβράβευσης του προσωπικού.
• Εκπόνηση μελετών κόστους-οφέλους για την αναδιάρθρωση και εξορθολογισμό των γραμμών καθώς και για κάθε νέα πρόταση που αφορά εγκατάσταση μίας νέας γραμμής.
• Ανάπτυξη των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών με παράλληλη κατασκευή μεγάλων εμπορευματικών σταθμών.
• Θέσπιση μέτρων για την προώθηση και προβολή του σιδηρόδρομου ως φιλικού μέσου στους πολίτες και στις επιχειρήσεις με κύρια χαρακτηριστικά, την παροχή υψηλής ασφάλειας ,την ποιότητα εξυπηρέτησης και τη μείωση του χρόνου διαδρομής επιβατών και εμπορευμάτων.
Πάνω σε αυτές τις αρχές απαιτούνται σοβαρές πολιτικές αποφάσεις που αφορούν:
• Την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του εταιρικού σχήματος του ελληνικού σιδηροδρόμου.
• Τη μακροχρόνια ρύθμιση χρέους.
• Την καταβολή από το κράτος (ΠΔΕ) του συνόλου των επενδύσεων και του ΦΠΑ.
• Τον εξορθολογισμό της τιμής του εισιτηρίου.
• Τις περικοπές ζημιογόνων δρομολογίων
• Την αντιμετώπιση των άγονων γραμμών και της μειωμένης τιμής εισιτηρίων ειδικών κοινωνικών ομάδων, βάσει κοινού πλαισίου για όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
• Θέσπιση κανόνων -σε συμφωνία με τους ΟΤΑ- για τον τρόπο αντιμετώπισης του σιδηροδρόμου (ΥΓΟΣ,ΥΔΥ).
• Εκπόνηση προγράμματος αντιμετώπισης του πλεονάζοντος προσωπικού και των άμεσων αναγκών σε διευθυντικά στελέχη και εξειδικευμένο προσωπικό.
• Αξιοποίηση ΕΣΠΑ και ΣΔΙΤ για την ολοκλήρωση των μεγάλων σιδηροδρομικών έργων (ΠΑΘΕ/Π, Προαστιακός κ.λ.π.)
Οι παραπάνω διαπιστώσεις επιτάσσουν την ανάγκη για την επανεκκίνηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για τη διάσωση του ΟΣΕ στη βάση του σχεδίου εξυγίανσης που είχε ξεκινήσει να υλοποιεί η ΝΔ, προκειμένου ο ΟΣΕ να καταστεί ανταγωνιστικός και κυρίως ωφέλιμος στους πολίτες και στην εθνική μας οικονομία. Καλούμε την κυβέρνηση και την αρμόδια Πολιτική Ηγεσία να εγκαταλείψει την παρατεταμένη αναβλητικότητα και την τακτική των αποσπασματικών ανακοινώσεων στα ΜΜΕ και να προχωρήσει στις απαιτούμενες κινήσεις, στο πλαίσιο των παραπάνω αρχών και θέσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα οικονομικά δεδομένα. Κάθε μέρα καθυστέρησης το μόνο που καταφέρνει είναι να διευρύνει το έλλειμμα του Οργανισμού και να φορτώνει τις πλάτες των Ελλήνων πολιτών με επιπλέον φορολογικά βάρη, που δεν αντέχουν να πληρώσουν. Αρκετά θα πληρώσουν με τα πρόσφατα και κοινωνικά άδικα μέτρα της κυβέρνησης.