Σάββατο, 22 Μαΐου 2010

Σε ανακοίνωση της η ΔΑΚΕ Έλξης Μηχανοδηγών, αναφέρεται στα σκληρά κυβερνητικά μέτρα καθώς και στις θέσεις και της προτάσεις της για ένα καλύτερο σιδηρόδρομο.